Dane osobowe – oświadczenie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) ul. Świętego Wojciecha 34,
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • W celu zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 • W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy
  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości oraz przepisów podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 2. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę - posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
 4. Podanie danych osobowych jest:
 • Wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Warunkiem zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy