Ostatni dzwonek na podpisanie umowy

Do końca czerwca trwa akcja podpisywania umów na podłączenie się i korzystanie  z kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. Jak wiadomo, budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej uzależniona jest od podpisania przez 80% gospodarstw domowych objętych inwestycjądeklaracji w postaci umowy na odprowadzanie ścieków.

Mając na uwadze pozytywny odzew z jakim spotkała się poprzednio organizowana akcja podpisywania umów na podłączenie się do kanalizacji w mobilnym punkcie, Zarząd Spółki zdecydował o ponowieniu akcji i powtórnym uruchomieniu w dniach 26 - 29 czerwca, tym razem w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie, mobilnego punktu ds. zawierania umów. W tych dniach u pracowników Wodociągów mieszkańcy dzielnicy podpiszą umowę na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza, oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy. Punkt w SP 8 czynny będzie:

 

- 26 czerwca (środa) w godz. 9:00 do 17:00

- 27 czerwca (czwartek) w godz. 9:00 do 17:00

- 28 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00

- 29 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 13:00

 

Ponadto, w tych dniach, wniosek o spisanie przedmiotowej umowy kanalizacyjnej będzie można złożyć w siedzibie Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Stanowisko Obsługi Klienta – Kancelaria czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Wodociągi Jaworzno z nagrodą „Inwestycja roku 2018 wod-kan”

Na gali jaka miała miejsce 17 czerwca br. podczas Kongresu Envicon Water w Teatrze Capitol, Prezes Józef Natonek odebrał w imieniu Spółki Wodociągi Jaworzno nagrodę, za przeprowadzenie innowacyjnej modernizacji i rozbudowy ujęcia wody pitnej Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Zgłoszeń, jak i wyboru laureata dokonali przedstawiciele branży: członkowie stowarzyszeń branżowych oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W tegorocznej edycji konkursu “Inwestycja Roku 2018 Wod-Kan” nagrodzono dwa przedsiębiorstwa wod-kan, w tym nasze rodzime, jaworznickie przedsiębiorstwo.

• W kategorii do 30 tys. mieszkańców tytuł otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu za instalację do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby „Agro-Łeg”.

• W kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców Inwestycją Roku 2018 została Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jarosław Dąbrowski w Jaworznie zgłoszona przez Wodociągi Jaworzno.

Nagrodzona inwestycja polegała na zabudowie i dodaniu do obecnie funkcjonującego układu zestawu odwróconej osmozy. Jego zadaniem jest mieszanie wody surowej z wodą zdemineralizowaną, co wpływa na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz na obniżenie twardości ogólnej wody. Jednym słowem przeprowadzona modernizacja poprawiła oraz podniosła jakość fizykochemiczną produkowanej na ujęciu wody.

Konkurs, organizowany przez miesięcznik „Wodociągi - Kanalizacja” oraz Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, odbył się już po raz czwarty. Z roku na rok plebiscyt zyskuje coraz większe zainteresowanie i popularność. Organizatorzy są przekonani, że przyznawane statuetki to prawdziwy powód do dumy i prestiż dla samych laureatów.

Mobilny punkt podpisywania umów w OSP Dąbrowa Narodowa

W dniach 14 i 15 czerwca w siedzibie OSP Dąbrowa Narodowa przy ul. Strażackiej 11 uruchomiony zostanie mobilny punkt ds. zawierania umów. W tych dniach u naszych pracowników mieszkańcy Dąbrowy Narodowej podpiszą umowę na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza, oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy. Punkt w OSP czynny będzie:

- 14 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00
- 15 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 15:00

Ponadto, w terminie do 30 czerwca 2019 r., przedmiotową umowę kanalizacyjną można podpisać w siedzibie Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Stanowisko Obsługi Klienta nr 04 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. (tel. 32 3186027).

20 maja 2019r. dniem wolnym od pracy w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o

Informujemy, iż w związku z obchodami Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej dzień 20 maja 2019 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. Tego dnia nieczynne będą biura Spółki w tym stanowiska ds. przyjmowania odczytów, stanowiska ds. zawierania umów oraz stanowiska odpowiedzialne za uzgodnienia dokumentacyjne i techniczne. Swój dyżur pełnić będą dla Państwa służby techniczne wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim pod bezpłatnym numerem 994.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Dąbrowa Narodowa z kanalizacją? Zainteresowanie na poziomie 11%

Przetarg na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej został już ogłoszony. Otwarcie ofert ma nastąpić 17 czerwca br. Do wyłonienia wykonawcy pozostaje jeszcze trochę czasu. Będzie to pierwszy krok do rozbudowy sieci sanitarnej w tej dzielnicy. Drugi uzależniony jest od zainteresowania podłączeniem samych mieszkańców, dla których sieć będzie realizowana. A to zainteresowanie na chwilę obecną jest naprawdę niewielkie.

Żeby inwestycja ruszyła, musi być wyłoniony wykonawca oraz spełniony jeszcze jeden ważny warunek: 80% właścicieli posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej musi podpisać do 30 czerwca 2019 r., deklarację w postaci umowy na odprowadzanie ścieków z jaworznickimi wodociągami. Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji. Skąd te wspomniane 80%? Wodociągi tłumaczą się olbrzymim ryzykiem związanym właśnie z ewentualnym zwrotem milionowej dotacji.

Przystępując do budowy kanalizacji sanitarnej oraz otrzymując na ten cel częściowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jako beneficjent zobligowani jesteśmy wybudować przedmiotową kanalizację oraz co najważniejsze zrealizować zapisany w umowie efekt ekologiczny w postaci podłączenia do kanalizacji blisko 100% posesji objętych projektem. Zrealizowanie tych założeń udało się dokonać m.in. dla zadań kanalizacyjnych w dzielnicy: Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, Bory, Warpie. Natomiast dla ostatniego zadania, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń Łęg pojawił się problem, co do uzyskania właściwego procentu podłączonych posesji, czyli wspomnianego efektu ekologicznego. Jednym słowem nie wszyscy mieszkańcy opowiadający się na początku za budową kanalizacji w Jeleniu Łęgu, obecnie wyrażają chęć podłączenia swojego budynku do sieci sanitarnej. Teraz przy inwestycji w Dąbrowie Narodowej chcemy uniknąć tego ryzyka oraz ewentualnej sytuacji nieuzyskania efektu ekologicznego, a tym samym konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Po zakończeniu budowy przedmiotowej kanalizacji w głównych ulicach, pozostaje Wodociągom niecały rok na wykazanie efektu ekologicznego poprzez podłączenie blisko 600 posesji, w samej Dąbrowie Narodowej. Zebranie deklaracji na tym etapie jest również pomocne dla przyszłej organizacji budowy prywatnych przyłączy. Dlatego liczymy, że dla mieszkańców chcących, zainteresowanych i opowiadających się za budową kanalizacji w osiedlu Dąbrowa Narodowa, potwierdzenie tego faktu na piśmie nie będzie stanowić większego i znaczącego problemu – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Sławomir Grucel.

Mieszkańcy Dąbrowy, których inwestycja dotyczy, już końcem kwietnia otrzymali pisma wraz ze wzorem umowy na podłączenie się i korzystanie z sieci w momencie jej wybudowania. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego, skutkującego podłączeniem nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej. Na podpisanie deklaracji mieszkańcy Dąbrowy Narodowej mają czas do 30 czerwca 2019 r. Przedmiotową umowę można zawrzeć w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 3186027) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W celu podpisania umowy można skorzystać również z dołączonego upoważnienia, wskazując osobę, pełnomocnika do reprezentowania i podpisania stosownej umowy.

Aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, jest aktualizowany i prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl W momencie przygotowywania materiału, wynosił on 11%.