20 maja 2019r. dniem wolnym od pracy w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o

Informujemy, iż w związku z obchodami Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej dzień 20 maja 2019 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. Tego dnia nieczynne będą biura Spółki w tym stanowiska ds. przyjmowania odczytów, stanowiska ds. zawierania umów oraz stanowiska odpowiedzialne za uzgodnienia dokumentacyjne i techniczne. Swój dyżur pełnić będą dla Państwa służby techniczne wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim pod bezpłatnym numerem 994.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Dąbrowa Narodowa z kanalizacją? Zainteresowanie na poziomie 11%

Przetarg na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej został już ogłoszony. Otwarcie ofert ma nastąpić 17 czerwca br. Do wyłonienia wykonawcy pozostaje jeszcze trochę czasu. Będzie to pierwszy krok do rozbudowy sieci sanitarnej w tej dzielnicy. Drugi uzależniony jest od zainteresowania podłączeniem samych mieszkańców, dla których sieć będzie realizowana. A to zainteresowanie na chwilę obecną jest naprawdę niewielkie.

Żeby inwestycja ruszyła, musi być wyłoniony wykonawca oraz spełniony jeszcze jeden ważny warunek: 80% właścicieli posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej musi podpisać do 30 czerwca 2019 r., deklarację w postaci umowy na odprowadzanie ścieków z jaworznickimi wodociągami. Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji. Skąd te wspomniane 80%? Wodociągi tłumaczą się olbrzymim ryzykiem związanym właśnie z ewentualnym zwrotem milionowej dotacji.

Przystępując do budowy kanalizacji sanitarnej oraz otrzymując na ten cel częściowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jako beneficjent zobligowani jesteśmy wybudować przedmiotową kanalizację oraz co najważniejsze zrealizować zapisany w umowie efekt ekologiczny w postaci podłączenia do kanalizacji blisko 100% posesji objętych projektem. Zrealizowanie tych założeń udało się dokonać m.in. dla zadań kanalizacyjnych w dzielnicy: Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, Bory, Warpie. Natomiast dla ostatniego zadania, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń Łęg pojawił się problem, co do uzyskania właściwego procentu podłączonych posesji, czyli wspomnianego efektu ekologicznego. Jednym słowem nie wszyscy mieszkańcy opowiadający się na początku za budową kanalizacji w Jeleniu Łęgu, obecnie wyrażają chęć podłączenia swojego budynku do sieci sanitarnej. Teraz przy inwestycji w Dąbrowie Narodowej chcemy uniknąć tego ryzyka oraz ewentualnej sytuacji nieuzyskania efektu ekologicznego, a tym samym konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Po zakończeniu budowy przedmiotowej kanalizacji w głównych ulicach, pozostaje Wodociągom niecały rok na wykazanie efektu ekologicznego poprzez podłączenie blisko 600 posesji, w samej Dąbrowie Narodowej. Zebranie deklaracji na tym etapie jest również pomocne dla przyszłej organizacji budowy prywatnych przyłączy. Dlatego liczymy, że dla mieszkańców chcących, zainteresowanych i opowiadających się za budową kanalizacji w osiedlu Dąbrowa Narodowa, potwierdzenie tego faktu na piśmie nie będzie stanowić większego i znaczącego problemu – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Sławomir Grucel.

Mieszkańcy Dąbrowy, których inwestycja dotyczy, już końcem kwietnia otrzymali pisma wraz ze wzorem umowy na podłączenie się i korzystanie z sieci w momencie jej wybudowania. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego, skutkującego podłączeniem nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej. Na podpisanie deklaracji mieszkańcy Dąbrowy Narodowej mają czas do 30 czerwca 2019 r. Przedmiotową umowę można zawrzeć w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 3186027) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W celu podpisania umowy można skorzystać również z dołączonego upoważnienia, wskazując osobę, pełnomocnika do reprezentowania i podpisania stosownej umowy.

Aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, jest aktualizowany i prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl W momencie przygotowywania materiału, wynosił on 11%.

Trwa odbiór kanalizacji w Byczynie. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wycenę przyłącza. Ich budowa nastąpi dopiero po odbiorze technicznych inwestycji

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Byczyna została wybudowana. Jednak brak koparek, zwężeń i objazdów nie oznacza, że już nic w tej materii się nie dzieje. Obecnie trwa jej odbiór dokumentacyjny. Sprawdzanie stanu faktycznego ze stanem projektowym, nanoszenie podziemnych instalacji na mapy geodezyjne, a następnie przygotowanie końcowych rachunków płatniczych przez wykonawców. Dopiero po tych formalnościach, można będzie fizycznie przystąpić do kolejnego etapu, jakim będzie budowa prywatnych przyłączy do około 1200 posesji.

Odbiór tak dużej inwestycji, której przedmiotem była budowa 35 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 15 km sieci wodociągowej to długotrwały proces. Dlatego też przystąpienie do połączeń instalacji domowych z kanalizacją miejską może nastąpić nie wcześniej, jak po odbiorze dokumentacyjnym. To nastąpić w połowie roku. Do tego czasu mieszkańcy Byczyny mogą składać wnioski o dokonanie wyceny budowy samego przyłącza - tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Wniosek na wycenę budowy przyłącza dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34. Wniosek można składać osobiście lub drogą mailową. Informacje związane z realizacją przyłącza przez wodociągi można uzyskać pod nr tel. (32) 318 61 40/318 61 37 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie złożonego wniosku, służby techniczne przedsiębiorstwa przedstawią kalkulację cenową, przygotowaną po zebraniu pomiarów w terenie, a dokładnie na posesji właściciela. Następnie po akceptacji przez mieszkańca indywidualnej wyceny, jednostki wodociągowe przystąpią do jego budowy. Tak jak we wcześniejszych dzielnicach, tak i mieszkańcom Byczyny podłączenia realizowane będą na preferencyjnych, kompleksowych warunkach tj. formalności załatwiane będą przez wodociągi, na przyłącza udzielany będzie 10 letni okres gwarancji z możliwością rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty, wszystko połączone z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Jednak podkreślamy, że ich budowa, z powodu trwającego odbioru, może nastąpić nie wcześniej niż po połowie roku – dodaje Grucel. Pracownicy Spółki proszą więc mieszkańców Byczyny o cierpliwość i wyrozumiałość.

W Wielki Piątek pracujemy do 12:00

Szanowni Państwo, informujemy, iż w Wielki Piątek tj. 19 kwietnia 2019 r., stanowiska odczytowe, stanowiska ds. umów oraz stanowiska odpowiedzialne za uzgodnienia dokumentacyjne w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o. czynne będą w godzinach od 7:00 do 12:00. W okresie świątecznym do Państwa dyspozycji pozostaje Dyspozytor Spółki pod bezpłatnym numerem 994.