Wody Polskie zatwierdziły nowe stawki za wodę i ścieki

Regulator cen, którym od 2018 roku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, po korektach i wyjaśnieniach zatwierdził złożony 26 lutego br. przez Wodociągi Jaworzno wniosek taryfowy o dokonanie zmian cen za wodę i ścieki w latach 2019/2020/2021. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat, nie przez Radę Miasta, a specjalnie powołane do tego Gospodarstwo Wodne. Ostatni raz cena wody w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku, a w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Natomiast cena ścieków obowiązywała niezmiennie od 2015 roku. Jednak patrząc na obecnie zmieniające się wartości rynkowe, początkiem roku Wodociągi podjęły niełatwą decyzję o wprowadzeniu podwyżek cen wody i ścieków.

Propozycja wodociągów złożona 26 lutego br. dotyczyła zmiany ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody miałaby wynieść 28 gr brutto, a ścieków 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 planowano zmianę ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Jednak w toku postępowania administracyjnego oraz po wprowadzeniu korekt do złożonego wniosku taryfowego, Państwowy Regulator zatwierdził wniosek zgodnie z którym, w 2019 roku w Jaworznie cena wody wzrośnie o 42 gr brutto, a ścieków o 90 gr brutto. W roku 2020 cena wody zmieni się o 10 groszy, a cena ścieków pozostanie bez zmian. Natomiast w roku 2021, będą obowiązywać stawki z roku 2020. We wszystkich 3 latach opłaty abonamentowe pozostaną na tym samym poziomie.

Zatwierdzony wniosek jest inny od tego jaki złożyliśmy pierwotnie. O ile w pierwszym okresie wzrost cen jest taki jak prognozowaliśmy to ceny w pozostałych latach odbiegają już od tej prognozy. Zdecydowanie łatwiej jest analizować sytuację na rynku w perspektywie rocznej - w trzyletniej jest to dużo trudniejsze. To przewidywanie przyszłości, czy też inne postrzeganie realiów gospodarczych w perspektywie trzech lat mogło być powodem różnicy między wnioskiem zatwierdzonym, a tym który złożyliśmy jako pierwszy. Taryfa dla nas to element dużych planów inwestycyjnych. Planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni, a w kolejnych latach rozpocząć ponad kilku milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej oraz w Cezarówce Dolnej i Górnej. Są to plany, które powstają w oparciu o oczekiwania mieszkańców Jaworzna i dlatego są dla nas ważne. Bez jednak odpowiedniego poziomu cen z części nich bylibyśmy zmuszeni zrezygnować albo przynajmniej odłożyć w czasie, a tego nie chcemy robić. Dlatego będziemy analizować warunki gospodarcze i w przypadku ich zmiany w stosunku to tego jakie zostały założone w zatwierdzonej taryfie, będziemy wnioskować do regulatora o ewentualną zmianę – wyjaśnia Prezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Rafał Łabaj.

Zgodnie z wydaną decyzją, nowa stawka za wodę (5,65 zł za 1m3) i ścieki (9,85 zł za 1 m3) w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 25 lipca.

Znamy już oficjalny stan licznika podłączeń kanalizacyjnych dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Nie jest to wszak wymagane 80%, o którym od samego początku jako Wodociągi informowaliśmy, jednak stan 76% jest imponującym i dobrym wynikiem. Stąd dziękując mieszkańcom, którzy od początku maja oraz w okresie funkcjonowania Mobilnych Punktów ds. zawierania umów przybywali w celu zawarcia i podpisania umowy na korzystanie z planowanej kanalizacji, Zarząd Wodociągów Jaworzno zdecydował o przystąpieniu do realizacji wspomnianej inwestycji.

5 lipca nastąpi otwarcie ofert przetargowych na zadanie „Budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w Jaworznie”.

Liczymy, że szybko uda się wyłonić wykonawcę i przystąpić do prac w terenie. Wciąż osoby, które nie zawarły pisemnej deklaracji w formie umowy na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej mogą zgłosić się w tym celu do naszej siedziby przy ul. św. Wojciecha 34. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej mieszkańcy z gospodarstw, które jeszcze nie podpisały umowy, mają obowiązek się do niej podłączyć. I do tego też jako Spółka będziemy dążyć.

Ostatni dzwonek na podpisanie umowy

Do końca czerwca trwa akcja podpisywania umów na podłączenie się i korzystanie  z kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. Jak wiadomo, budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej uzależniona jest od podpisania przez 80% gospodarstw domowych objętych inwestycjądeklaracji w postaci umowy na odprowadzanie ścieków.

Mając na uwadze pozytywny odzew z jakim spotkała się poprzednio organizowana akcja podpisywania umów na podłączenie się do kanalizacji w mobilnym punkcie, Zarząd Spółki zdecydował o ponowieniu akcji i powtórnym uruchomieniu w dniach 26 - 29 czerwca, tym razem w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie, mobilnego punktu ds. zawierania umów. W tych dniach u pracowników Wodociągów mieszkańcy dzielnicy podpiszą umowę na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza, oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy. Punkt w SP 8 czynny będzie:

 

- 26 czerwca (środa) w godz. 9:00 do 17:00

- 27 czerwca (czwartek) w godz. 9:00 do 17:00

- 28 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00

- 29 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 13:00

 

Ponadto, w tych dniach, wniosek o spisanie przedmiotowej umowy kanalizacyjnej będzie można złożyć w siedzibie Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Stanowisko Obsługi Klienta – Kancelaria czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Wodociągi Jaworzno z nagrodą „Inwestycja roku 2018 wod-kan”

Na gali jaka miała miejsce 17 czerwca br. podczas Kongresu Envicon Water w Teatrze Capitol, Prezes Józef Natonek odebrał w imieniu Spółki Wodociągi Jaworzno nagrodę, za przeprowadzenie innowacyjnej modernizacji i rozbudowy ujęcia wody pitnej Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Zgłoszeń, jak i wyboru laureata dokonali przedstawiciele branży: członkowie stowarzyszeń branżowych oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W tegorocznej edycji konkursu “Inwestycja Roku 2018 Wod-Kan” nagrodzono dwa przedsiębiorstwa wod-kan, w tym nasze rodzime, jaworznickie przedsiębiorstwo.

• W kategorii do 30 tys. mieszkańców tytuł otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu za instalację do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby „Agro-Łeg”.

• W kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców Inwestycją Roku 2018 została Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jarosław Dąbrowski w Jaworznie zgłoszona przez Wodociągi Jaworzno.

Nagrodzona inwestycja polegała na zabudowie i dodaniu do obecnie funkcjonującego układu zestawu odwróconej osmozy. Jego zadaniem jest mieszanie wody surowej z wodą zdemineralizowaną, co wpływa na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz na obniżenie twardości ogólnej wody. Jednym słowem przeprowadzona modernizacja poprawiła oraz podniosła jakość fizykochemiczną produkowanej na ujęciu wody.

Konkurs, organizowany przez miesięcznik „Wodociągi - Kanalizacja” oraz Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, odbył się już po raz czwarty. Z roku na rok plebiscyt zyskuje coraz większe zainteresowanie i popularność. Organizatorzy są przekonani, że przyznawane statuetki to prawdziwy powód do dumy i prestiż dla samych laureatów.

Mobilny punkt podpisywania umów w OSP Dąbrowa Narodowa

W dniach 14 i 15 czerwca w siedzibie OSP Dąbrowa Narodowa przy ul. Strażackiej 11 uruchomiony zostanie mobilny punkt ds. zawierania umów. W tych dniach u naszych pracowników mieszkańcy Dąbrowy Narodowej podpiszą umowę na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza, oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy. Punkt w OSP czynny będzie:

- 14 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00
- 15 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 15:00

Ponadto, w terminie do 30 czerwca 2019 r., przedmiotową umowę kanalizacyjną można podpisać w siedzibie Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Stanowisko Obsługi Klienta nr 04 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. (tel. 32 3186027).