Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w Jaworznie - faza V

nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia.

Atrakcje Dnia Otwartego MPWiK

Zimny kryształ z Jelenia