Informacje ogólne

Status prawny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 4 stycznia 1993 roku - sygn. akt RHB 8913 VIII G Rej. H 4932/92 Spółka wpisana została do rejestru handlowego. W dniu 6 listopada 2001 roku Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000057843.
NIP: 632-010-14-38
REGON: 270127688

Podstawa działalności:

Spółka działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych obowiązujących aktów prawnych.


Przedmiot działalności:

Podpisał: Jacek Pacho
Dokument z dnia: 23.04.2008
Dokument oglądany razy: 13 670
Opublikował: Jacek Pacho
Publikacja dnia: 08.01.2020
 
wydruk z dnia: 26.06.2022 // bip.smod.pl