Warunki montażu wodomierza ogrodowego

Chcesz zmniejszyć koszty podlewania terenów zielonych na swojej posesji? Jeśli chcecie Państwo korzystać z wody w celach ogrodniczych to wskazane jest zamontowanie odrębnego wodomierza, nazywanego potocznie wodomierzem ogrodowym. Będziecie wówczas ponosić Państwo koszty wody zużytej zgodnie ze wskazaniem tegoż licznika jako wody bezpowrotnie zużytej, tj. bez ponoszenia kosztów odprowadzenia jej jako ścieków. Zainstaluj dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą stosując się do następujących warunków:

 1. Klient składa w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody. Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Wodociągi Jaworzno. ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poprzez eBOK.
 1. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. opracowują warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Po otrzymaniu warunków technicznych wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt według poniższych wymagań:
 • wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować jako podlicznik wodomierza głównego (w układzie szeregowym),
 • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
 • wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku,
 • wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 • należy zainstalować wodomierz - sugerujemy montaż wodomierza firmy Itron (Unimag Cyble), który jest przystosowany do montażu modułu radiowego Cyble (kompatybilnego ze stosowanym  przez Wodociągi Jaworzno sp. z. o.o. systemem odczytu zdalnego). Należy zainstalować sprawny wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną. Istnieje możliwość zakupu wodomierza ogrodowego w Wodociągach Jaworzno Sp. z o.o.
 • przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające,
 • na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych zaślepianych trójników oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych przewodów,
 • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
 • woda pobrana za wodomierzem – podlicznikiem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu lub trawnika,
 1. Miejsce montażu podlicznika podlega odbiorowi technicznemu i oplombowaniu przez Wodociągi Jaworzno sp. z.o.o. Gotowość do odbioru można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 3186028, pisemnie na adres Spółki, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poprzez eBOK.
 2. Po pozytywnym wyniku kontroli wykonanych robót i ich zgodności z wymogami określonymi przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. określonymi w wydanych warunkach technicznych, zawarciu stosownej umowy oraz oplombowaniu wodomierza „ogrodowego”, wskazania w/w wodomierza będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z Państwa nieruchomości.
 3. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. odstąpią od uwzględniania w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej w następujących przypadkach:
 • z chwilą stwierdzenia braku ważnych cech legalizacyjnych podlicznika (wodomierza ogrodowego),
 • uszkodzenia plomb założonych przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.,
 • uszkodzenia podlicznika,
 • poboru wody na cele inne niż podlewanie terenów zielonych.

  

Od 01.10.2020r. powyższą usługę można także zlecić Wodociągom Jaworzno