Pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów wody

Nieprzerwanie od dnia wczorajszego pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów jakościowych wody pitnej dostarczanej do posesji znajdujących się przy ulicach:  Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater, Wyspiańskiego.

W pełni rozumiemy głosy zaniepokojenia płynące ze strony mieszkańców, jak i dziękujemy za wszelkie słowa uznania i akceptacji dla prowadzonych prac. Dla nas również jest to sytuacja wyjątkowa. Zwłaszcza w dobie pandemii, która również odbija się bezpośrednio na naszej firmie, chociażby w postaci nieobecności pracowników, wywołanej  m.in. kwarantanną lub opieką nad dziećmi.

Jednak z zachowaniem procedur bezpieczeństwa podejmujemy wszelkie, możliwe działania naprawcze zmierzające do unormowania powstałej sytuacji. Sieć wodociągowa w tym rejonie podlega płukaniu, chlorowaniu, a w godzinach wieczornych i nocnych ozonowaniu. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich stwierdzonych w ostatnim czasie ognisk bakterii z grupy coli. Ich zawartość w wodzie jest stale monitorowana przez nasze wewnętrzne laboratorium.

O uzyskaniu właściwych parametrów wody bezzwłocznie poinformujemy mieszańców. Jednakże do tego czasu zalecamy mieszkańcom korzystać z wody dostarczanej z zewnętrznych źródeł. Obecnie woda w ulicach:  Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater, Wyspiańskiego nadaje się do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia. Woda do celów spożywczych rozwożona jest przez naszych pracowników beczkowozem oraz w aseptycznych workach. W związku na pandemię worki pozostawiane są na podjazdach, tuż pod bramką ogrodzeniową. W związku na prowadzone prace techniczne i eksploatacyjne, może się zdarzyć iż na wspomnianych ulicach wystąpią całkowite braki wody. Jednak o takich sytuacjach będziemy informować mieszkańców w sposób bezpośredni przed wyłączeniem.

Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość  i apelujemy o stosowanie się do powyższych wytycznych.