Spis telefonów

Pogotowie wod-kan 994 (numer wybieramy bez numeru kierunkowego)
   
Centrala 32 318-60-00
   
Sekretariat 32 318-60-12
   
Dyspozytor 32 616-41-45
   
Oczyszczalnia 32 616-70-22
   
Laboratorium 32 616-70-38
   
Punkt Obsługa Klienta 32 318-60-30
   
Windykacja 32 318-60-21
   
Biuro Zarządu 32 318-60-22
   
Punkt obsługi umów 32 318-60-27
   
Zespół ds. inwestycji 32 318-60-62
   
Zespół ds. zamówień publicznych 32 318-60-14
   
Dział Techniczny 32 318-60-44, 32 318-60-49, 32 318-61-26
   
Zespół ds. montażu wodomierzy 32 318-60-28
   
Zespół ds. odczytów wodomierzy 32 318-60-30
   
Dział utrzymania ruchu 32 318-60-42
   
Jednostka Realizująca Projekt 32 318 60 74