Przypominamy o zmianie ceny wody

Szanowni Klienci!

Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE przyjęło rok temu tj. 25 lipca 2019 roku, taryfę za wodę i ścieki na lata 2019 - 2021. Zgodnie z ww. taryfą z dniem 25 lipca 2020 r. cena wody na terenie Miasta Jaworzno ulega podwyższeniu o 10 groszy, natomiast cena ścieków pozostaje bez zmian.

Opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy (2019/2020/2021), a w roku 2021 obowiązywać będą te same stawki za wodę i ścieki co w roku bieżącym.

Z pełną treścią taryfy można zapoznać się na stronie www.wodociągi.jaworzno.pl w zakładce „Cennik usług” lub bezpośrednio pod tym linkiem 

Cena wody i ścieków obowiązująca od 25 lipca 2020 woda: 5,75 zł za 1m3, ścieki 9,85 zł za 1 m3. Razem 1 m3 wody i ścieków 15,60 zł. Opłaty abonamentowe bez zmian. 

 

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

 

Prace remontowe oczyszczalni na ukończeniu. Trwa rozruch nowych urządzeń.

Od połowy czerwca, po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich urządzeń technicznych, prowadzony jest rozruch oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Kończące się zadanie to jedna z większych inwestycji związana z modernizacją obiektów technicznych należących do jaworznickiej spółki wodociągowej.

Zmierzające ku końcowi prace to już II etap przebudowy i unowocześniania oczyszczalni, do której średnio w ciągu doby z terenu całego miasta dopływa około 16 tys. m3 ścieków. A będzie ich jeszcze więcej bowiem rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a tym samym podłączania do niej nowych gospodarstw domowych wciąż trwają.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni, zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia pracowała nieprzerwanie od 20 lat i część urządzeń mechanicznych wymagało wymiany. Po drugie  zwiększona ilość ścieków, która już napływa z nowych skanalizowanych dzielnic (Ciężkowic, Pieczysk, Góry Piasku, Długoszyna, Warpia, Borów, Jelenia, Byczyny), musi zostać oczyszczona na prawidłowym poziomie, dostosowanym do zaostrzających się przepisów. Jednym słowem ścieki wypływające z oczyszczalni do środowiska, w tym przypadku do rzeki Przemszy, muszą uzyskać odpowiednie parametry czystościowe i jakościowe. Dodatkowo dzięki zmodernizowaniu stacji odwadniania osadów będziemy wytwarzali mniej odpadów na oczyszczalni ścieków.  – tłumaczy Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

Zakres II etapu przebudowy oczyszczalni związany był z remontem części mechanicznej tj. hali krat, komory wlotowej, pompowni, piaskownika oraz części osadowej tj. zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu. Natomiast zakończony w 2015 roku I etap, obejmował remont i rozbudowę części biologicznej oraz hermetyzację osadnika wstępnego, aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Oba etapy uzyskały dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. Koszt każdego z etapów to  blisko 19 mln zł. Liczymy, że wspomniany rozruch zakończy się powodzeniem i już w najbliższych tygodniach Jaworzno będzie mogło poszczycić się oczyszczalnią na światowym poziomie, spełniającą wysokie standardy unijne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Pilotażowa stacja do usuwania farmaceutyków wznawia pracę

Po blisko trzy miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, wznawia swoją pracę stacja naukowo badawcza zlokalizowana na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie. Jej głównym celem i założeniem jest ozonowanie ścieków oczyszczonych z zamiarem redukcji z nich farmaceutyków na poziomie 80-90% przy całkowitym braku powstawania substancji kancerogennych.

Pod koniec 2019 zamontowano i skalibrowano wszystkie urządzenia oraz elementy wchodzące w skład całego układu technologicznego stacji badawczej. W tym czasie w specjalnych stalowych kontenerach, postawionych przy korycie wylotowym ścieków oczyszczonych, zamontowano instalację składającą się m.in. z: filtrów piaskowych i węglowych, lamp UV, układu hydraulicznego, przetwornic do produkcji ozonu, sterowników oraz zbiorników kontaktowych, w których to zachodzi proces dawkowania i mieszania się ozonu z oczyszczonymi ściekami.

Ten pionierski układ do usuwania farmaceutyków, w swej budowie wykorzystuje tylko energię elektryczną, eliminując jednocześnie konieczność stosowania sztucznych związków chemicznych w procesach pogłębionego oczyszczania ścieków. Proces ozonowania uzależniony jest od różnych warunków technicznych: zmienności przepływów, temperatury, mętności ścieków stąd też obecnie, w wyniku przestoju spowodowanego sytuacją wirusową w kraju, na nowo musimy ustalić dawkowanie i zapotrzebowanie na ozon - tłumaczy Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

W styczniu 2020, tuż po zabudowaniu stacji, pracownicy Wodociągów Jaworzno rozpoczęli systematyczny pobór i analizę próbek ścieków przed i po procesie ich ozonowania. Jednak musiał on zostać przerwany.

Wyniki z dwóch pierwszych miesięcy funkcjonowania stacji wskazywały na optymistyczną tendencję redukcji takich farmaceutyków, jak sulfametoksazol i diklofenak ze ścieków. Od początku czerwca 2020 ponownie uruchomiliśmy stację, wznawiając tym samym codzienny pobór próbek ścieków. Na te wyniki oraz ich ogólną analizę naukową, dokonaną przez ekspertów z dziedziny chemii, procesów ozonowania i technologii oczyszczania ścieków będziemy musieli jednak poczekać kilka najbliższych tygodni – dodaje Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

Ten pierwszy w Polsce program badawczy realizowany jest przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt ma trwać 2 lata. Uczestnicy projektu tj. pracownicy Wodociągów i firmy Wofil oraz zespół naukowo badawczy przewidują, że do tego czasu możliwe będzie wypracowanie pilotażowego i skutecznego procesu oczyszczania ścieków z farmaceutyków, opartego głównie na ich ozonowaniu. Co ważne, procesu który posłuży za wzór do opracowania ogólnopolskich przepisów oraz norm i który z powodzeniem będzie mógł być stosowany i zaadoptowany na innych oczyszczalniach ścieków komunalnych.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie beneficjent Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.  

Rusza wymiana sieci wodociągowej na Górze Piasku

Od 19 czerwca wykonawca, którym jest firma Budomax rozpocznie prace związane z przebudową i wymianą sieci wodociągowej w dzielnicy Góra Piasku. Na początek wymienione zostaną rurociągi w ul. Szczakowskiej (od Fitness Szoku, dalej w ul. Górnośląskiej w kierunku ul. Jaworznickiej).

W następnych etapach wykonawca będzie realizował swoje zadanie w ulicach: Jaworznickiej, Miedzianej, Sadowej, Wesołej, Kaliskiej, Żeromskiego, Batorego, Głogowej, ks. Głucha, Kowalskiej, Narcyza, Starej i Zamkniętej.

Łącznie, przewidziany w przetargu zakres robót obejmuje wymianę blisko 8 km wodociągu wraz z przyłączami do prywatnych zabudowań. Prace w terenie o wartości 2 mln zł zaplanowane zostały na okres 6 miesięcy i potrwają do listopada 2020r.

Uczulamy kierowców oraz pieszych poruszających się w tym rejonie o zachowanie szczególnej ostrożności, a co ważne stosowanie się do obowiązujących w tym czasie ograniczeń w ruchu i prędkości.

Podłącz swój dom do kanalizacji.

Od marca, pomimo pandemii i licznie obowiązujących ograniczeń, realizowaliśmy dla mieszkańców usługę kompleksowej budowy przyłączy kanalizacyjnych. W tym czasie udało się nam, przy zachowaniu wszelkich środków higieny i bezpieczeństwa, wybudować ponad 130 nowych podłączeń kanalizacyjnych. W większości dla Klientów z dzielnicy Byczyna. To dla nich  przez ostatnie 2 lata, przy wsparciu UE wybudowaliśmy ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nową sieć wodociągową. Od lat kanalizacyjna działa również w takich dzielnicach jak: Jeleń, Góra Piasku, Warpie, Ciężkowice, Bory, Śródmieście.

Jeśli więc w Twojej ulicy działa już sieć kanalizacji sanitarnej. Jesteś zainteresowany ekologicznym i ekonomicznym odprowadzaniem ścieków ze swojego domu kanalizacją wprost do oczyszczalni, bez zmartwień czy szambo wyleje. Złóż wniosek o wycenę i budowę przyłącza drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski i druki do pobrania na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

Wszelkie informacje w przedmiotowym temacie można także uzyskać pod numerem telefonu: 32 318 61 40.