Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

Naprawa komory zbiornika, po rozpoznaniu uszkodzeń i przy wsparciu firmy zewnętrznej, rozpoczęła się już w poniedziałek 16 września. W poniedziałek wymieniona została część armatury i kompletowane były stalowe materiały potrzebne do wzmocnienia i zespawania zbiornika. We wtorek przeprowadzono prace spawalnicze oraz badania nieniszczące NDT metodą penetrującą oraz ultradźwiękami. Jednym słowem, sprawdzana była jakość i szczelność wykonanych spoin (spawów). Na środę 18 września zaplanowana została próba szczelności zbiornika, a na następny dzień tj. na 19 września, wstępne uruchomienie przepompowni. I liczymy oraz mocno wierzymy, że to przedsięwzięcie się powiedzie.

Przez cały okres prowadzonych prac naprawczych, przelew burzowy był zatkany, a ścieki wywożone były na oczyszczalnię. Ewentualne przyczyny awarii nie są jeszcze do końca znane. Rozszczelnienie zbiornika mogło wywołać olbrzymie ciśnienie, błąd układu sterowania lub awaria jednego z elementów pracujących na tym obiekcie. Są to hipotezy, na których potwierdzenie potrzeba czasu. Jedno jest pewne, już po kilku godzinach Wodociągi wraz ze swoimi służbami, przy wsparciu firm zewnętrznych sprawnie zniwelowała skutki awarii, a co najważniejsze zatkały wypływ ścieków do rzeki.

Aktualna informacja na temat awarii pompowni ścieków przy ul. Batorego

Na skutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Batorego. Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o awarii służby techniczne Wodociągów Jaworzno podjęły standardowe działania naprawcze. W dniu wczorajszym tj. 15 września br., w godzinach wieczornych przelew burzowy został zakorkowany. Dzięki temu rozwiązaniu żadne ścieki nie trafiają już do rzeki Przemszy. Wszystkie nieczystości wywożone są beczkowozami bezpośrednio na oczyszczalnię. Dodatkowo na miejscu znajduje się ozonatorka, gotowa do użycia, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Obecnie trwają oględziny uszkodzonego zbiornika i niebawem rozpocznie się jego naprawa, która może potrwać nawet kilka dni. Do tego czasu utrzymane będą wszystkie dotychczasowe działania (utrzymanie zaczopowanego przelewu burzowy oraz bieżące wywożenie ścieków).  

W dniu wczorajszym na miejscu awarii odbył się sztab kryzysowy z udziałem Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta, Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, kierownictwa jaworznickich Wodociągów, służb zarządzania kryzysowego, straży pożarnej, a także służb ochrony środowiska.

Tym samym informujemy, że powstała sytuacja nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców Jaworzna oraz nie ma wpływu na jakość produkowanej przez Wodociągi Jaworzno wody pitnej.

Awaria pompowni przy ul. Batorego

W dniu wczorajszym na skutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Batorego. Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o awarii służby techniczne Wodociągów Jaworzno podjęły standardowe działania naprawcze mające na celu przywrócenie normalnej pracy obiektu. Udało się to dopiero w późnych godzinach nocnych. Jednak po kilku godzinach pracy, zbiornik uległ kolejnej awarii. W dniu dzisiejszym wznowiono prace naprawcze w komorze zbiornika oraz niezwłocznie przekazano informację do publicznej wiadomości. Warunki pracy, ze względu na specyfikę obiektu i materii w niej płynącej, są ciężkie. Na skutek awarii ścieki trafiające do przepompowni zostały czasowo przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemsza. W najbliższym czasie rozważana jest również możliwość ozonowania ścieków. O efektach pracy będziemy informować na bieżąco.

Ozonatorka z Jaworzna pomaga oczyszczać ścieki trafiające do Wisły

W ostatnich dniach głośno było, a nie jako cały czas media żyją awarią kolektorów transportujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka. Na skutek awarii, najpierw rurociągu betonowego, a potem rurociągu wykonanego z tworzywa sztucznego, nieoczyszczone ścieki zaczęły trafiać do Wisły.

Na ogłoszenie oficjalnej przyczyny awarii i wnioski będziemy musieli jeszcze poczekać. Choć pojawiają się już pierwsze teorie. Jednak w obecnym czasie ważna jest współpraca. Dlatego też, w celu ograniczania skutków powstałej awarii, a tym samym w ramach wymiany technologii, pomocy i wsparcia pomiędzy firmami wodociągowymi, ozonatorka z Jaworzna trafiła do Warszawy, a dokładnie w rejon usterki. I już kilka godzin po przybyciu na miejsce, a dokładnie od soboty 31 sierpnia, podłączona została do zbudowanego na ten cel specjalnego układu technologicznego. Układ składa się z 5 ozonatorek, a jego zadaniem jest (system cały czas pracuje) niwelowanie zanieczyszczeń biologicznych ze ścieków. Układ funkcjonować ma do momentu rozwiązania i naprawienia całej sytuacji.

Dzięki ozonowaniu i urządzeniom o nazwie SPID (mobilny system płukania i dezynfekcji ozonem), który od kliku lat z powodzeniem wykorzystywany jest w jaworznickich wodociągach, ścieki wpływające do rzeki Wisły są bezpieczniejsze, bowiem pozbawione wszelkich bakterii. Ozon produkowany jest na miejscu i mieszany z wodą. Następnie ozonowana woda dawkowana jest do surowych ścieków. Ozon niszczy bakterie znajdujące się ściekach, a następnie rozkłada się do czystego tlenu. Tak w skrócie można opisać cały proces, który przynosi już pozytywne i wymierne skutki. Jak podano podczas ostatniej konferencji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: „…dzięki ozonowaniu udaje się usuwać 90 proc. wszystkich bakterii. Również zawartość tlenu w wodzie zwiększyła się o 300 proc., co pozwala na szybsze samooczyszczeniu się rzeki”.

Warto podkreślić, że SPID (ozonatorka) jest to rozwiązanie opracowane przez polską firmę, która uzyskała patent na zastosowaną technologię. Technologia posiada certyfikat Ministerstwa Środowiska oraz certyfikat innowacyjności Krajowej Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Technologia atestowana jest przez Państwowy Zakład Higieny i weryfikowana przez Europejski Program Technologii Środowiskowych EU ETV. Urządzenia składające się na cały, pracujący układ sprowadzone zostały m.in. z wodociągów z Jaworzna, Gliwic, Zabrza, Opoczna i Tczewa.

Wody Polskie zatwierdziły nowe stawki za wodę i ścieki

Regulator cen, którym od 2018 roku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, po korektach i wyjaśnieniach zatwierdził złożony 26 lutego br. przez Wodociągi Jaworzno wniosek taryfowy o dokonanie zmian cen za wodę i ścieki w latach 2019/2020/2021. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat, nie przez Radę Miasta, a specjalnie powołane do tego Gospodarstwo Wodne. Ostatni raz cena wody w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku, a w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Natomiast cena ścieków obowiązywała niezmiennie od 2015 roku. Jednak patrząc na obecnie zmieniające się wartości rynkowe, początkiem roku Wodociągi podjęły niełatwą decyzję o wprowadzeniu podwyżek cen wody i ścieków.

Propozycja wodociągów złożona 26 lutego br. dotyczyła zmiany ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody miałaby wynieść 28 gr brutto, a ścieków 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 planowano zmianę ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Jednak w toku postępowania administracyjnego oraz po wprowadzeniu korekt do złożonego wniosku taryfowego, Państwowy Regulator zatwierdził wniosek zgodnie z którym, w 2019 roku w Jaworznie cena wody wzrośnie o 42 gr brutto, a ścieków o 90 gr brutto. W roku 2020 cena wody zmieni się o 10 groszy, a cena ścieków pozostanie bez zmian. Natomiast w roku 2021, będą obowiązywać stawki z roku 2020. We wszystkich 3 latach opłaty abonamentowe pozostaną na tym samym poziomie.

Zatwierdzony wniosek jest inny od tego jaki złożyliśmy pierwotnie. O ile w pierwszym okresie wzrost cen jest taki jak prognozowaliśmy to ceny w pozostałych latach odbiegają już od tej prognozy. Zdecydowanie łatwiej jest analizować sytuację na rynku w perspektywie rocznej - w trzyletniej jest to dużo trudniejsze. To przewidywanie przyszłości, czy też inne postrzeganie realiów gospodarczych w perspektywie trzech lat mogło być powodem różnicy między wnioskiem zatwierdzonym, a tym który złożyliśmy jako pierwszy. Taryfa dla nas to element dużych planów inwestycyjnych. Planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni, a w kolejnych latach rozpocząć ponad kilku milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej oraz w Cezarówce Dolnej i Górnej. Są to plany, które powstają w oparciu o oczekiwania mieszkańców Jaworzna i dlatego są dla nas ważne. Bez jednak odpowiedniego poziomu cen z części nich bylibyśmy zmuszeni zrezygnować albo przynajmniej odłożyć w czasie, a tego nie chcemy robić. Dlatego będziemy analizować warunki gospodarcze i w przypadku ich zmiany w stosunku to tego jakie zostały założone w zatwierdzonej taryfie, będziemy wnioskować do regulatora o ewentualną zmianę – wyjaśnia Prezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Rafał Łabaj.

Zgodnie z wydaną decyzją, nowa stawka za wodę (5,65 zł za 1m3) i ścieki (9,85 zł za 1 m3) w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 25 lipca.