Działania Wodociągów Jaworzno podczas stanu epidemii koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Obydwa te procesy, w tym także ozonowanie są stosowane na ujęciach wody pitnej, które należą do Wodociągów Jaworzno. To skutecznie metody eliminujące wszelkiego rodzaju wirusy i patogeny. Jaworznicka kranówka spełnia więc wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i pozbawiona patogennych mikroorganizmów.

Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:

 • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
 • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
 • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
 • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
 • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
 • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich – wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
 • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
 • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
 • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod – kan).
 • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
 • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
 • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
 • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. „całotwarzowych”), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
 • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
 • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
 • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00, oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa – 0 800 190 590.
 • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
 • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
 • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Jaworzno przygotowuje się do samodzielnego odbioru odpadów

Wodociągi Jaworzno – spółka należąca do gminy, przygotowuje się do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. 27 marca firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy te mogą wyruszyć na jaworznickie drogi końcem 2020 roku.

Stanęliśmy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety  mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał - mówi Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już pod koniec tego roku. Trwają również intensywne prace nad przekazaniem kolejnych zadań komunalnych do miejskich podmiotów – dodaje prezydent Paweł Silbert.

Przetarg na dostawę nowoczesnych śmieciarek, na kwotę ponad 17 mln zł netto wygrała firma EKOCEL, która jest wiodącym producentem śmieciarek w Polsce. Warto podkreślić, że blisko 2000 pojazdów ze znakiem EKOCEL znajduje się w codziennej eksploatacji polskich firm komunalnych. Zakupione samochody mają trafić do wodociągów w terminie 210 dni od daty podpisania umowy.

Podpisana umowa obejmuje dostawę m. in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie zamówione pojazdy zasilane będą gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię naszego miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki będą ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Odbiór odpadów będzie więc ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców - tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Zakup śmieciarek to nie jedyne kroki poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przygotowując się do tego zadania Wodociągi złożyły już stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej działalności dla mieszkańców miasta. Ponadto prowadzone są prace adaptacyjne i remontowe budynku przy ul. Galmany 1. Na terenie bazy po byłym MPO ma powstać również stacja tankowania gazu CNG.

Jak dodaje Prezes Natonek – Nowa usługa jest dla firmy potężnym wyzwaniem. Wiemy, że oczekiwania mieszkańców w tej kwestii są olbrzymie. Dlatego naszym celem jest teraz staranne przygotowanie się do płynnego przejęcia tego zadania, zakup odpowiedniego sprzętu, a następnie skoncentrowanie się na staranności i terminowości w odbiorze odpadów. Jak wspominaliśmy nowa usługa może być już świadczona pod szyldem wodociągów pod koniec 2020 roku.

Jak w obecnej sytuacji bezpiecznie opłacić fakturę za wodę i ścieki?

Odpowiadając na Państwa pytania: Jak w obecnej sytuacji bezpiecznie opłacić fakturę za wodę i ścieki? Informujemy o następujących możliwościach:

 • nie wychodząc z domu, można zapłacić korzystając z przelewu internetowego,
 • jeżeli pomagamy w płatnościach sąsiadowi, znajomemu lub komuś z rodziny to należy pamiętać, żeby wpisać numer rachunku bankowego z faktury wystawionej dla osoby za którą płacimy - każdy nasz klient ma swój indywidualny numer rachunku bankowego; w treści operacji należy również podać numer faktury,
 • jeśli musimy opłacić fakturę w sposób tradycyjny na poczcie lub w banku należy to zrobić z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Utrzymać bezpieczną odległość w kolejce (ok. 3-4 metry od najbliższej osoby), używać maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Nie pocierać twarzy, ust, oczu rękami. Stosować się do poleceń pracowników danej placówki.

Przypominamy również, że wszystkie odczyty wodomierzy głównych dokonywane są zdalnie za pomocą radiowego odczytu wodomierzy.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz mając na uwadze charakter, specyfikę i misję naszego przedsiębiorstwa zdecydowaliśmy o podjęciu dodatkowych środków bezpieczeństwa:

 • od 13 do odwołania biura naszej spółki są zamknięte dla Klientów. W tym czasie zachęcamy do kontaktu z pracownikami za pośrednictwem: elektronicznej platformy e-BOK, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie,
 • czasowo zawieszamy i ograniczamy wszystkie zaplanowane prace remontowe, zaplanowane budowy nowych przyłączy wod-kan, prace inwestycyjne, legalizację i wymianę wodomierzy, wydawanie warunków technicznych oraz wycenę przyłączy,
 • przez okres stanu zagrożenia epidemicznego służby Wodociągów Jaworzno wykonywać będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tzn. na terenie miasta wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.
 • podejmowanie pilnych prac na podejściu wodomierzowym u Klientów, poprzedzone będzie informacją, iż mieszkaniec zobowiązany jest udostępnić pracownikom pomieszczenia, a prace realizowane będą bez jego obecności, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu. W razie nie zastosowania się przez mieszkańca do powyższych zaleceń, pracownicy odstąpią od prowadzenia robót naprawczych mając na względzie swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • w przypadku zgłoszeń związanych z czasową zmianą jakości wody (barwa, mętność) Klient zobligowany będzie przepłukać przyłącz przez węzeł wodomierzy i przekazać telefonicznie stan wodomierza przed i po wykonaniu tych czynności.

Pamiętajmy, że zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi. To nie jest ograniczenie naszych praw, to sprawdzian społecznej odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich bliskich.

UWAGA! W okresie od 13 marca do odwołania Wodociągi Jaworzno zawieszają bezpośrednią obsługę Klientów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej spółce
w okresie od 13 marca do odwołania br.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami za pośrednictwem elektronicznej platformy e-BOK, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

Wykaz Telefonów

 • Pogotowie wod-kan 994 (numer wybieramy bez numeru kierunkowego)
 • Centrala 32 318-60-00
 • Sekretariat 32 318-60-12
 • Dyspozytor 32 616-41-45
 • Rzecznik Prasowy 668 331 487
 • Oczyszczalnia 32 616-70-22
 • Laboratorium 32 616-70-38
 • Punkt Obsługa Klienta 32 318-60-27
 • Windykacja 32 318-60-21
 • Biuro Zarządu 660 453 703
 • Kancelaria 32 318-60-50
 • Punkt obsługi umów 32 318-60-27
 • Dział Eksploatacji sieci wod-kan 668416759
 • Technolog Wody 882 172 148
 • Dział Techniczny 728 428 895, 668 511 690
 • Dział Wykonawstwa i Remontów 660 404 264
 • Zespół ds. montażu wodomierzy 668 551 960
 • Zespół ds. odczytów wodomierzy 32 318-60-29
 • Dział utrzymania ruchu 728 428 894, 728 428 897
 • Jednostka Realizująca Projekt 532 755 595