Znamy już oficjalny stan licznika podłączeń kanalizacyjnych dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Nie jest to wszak wymagane 80%, o którym od samego początku jako Wodociągi informowaliśmy, jednak stan 76% jest imponującym i dobrym wynikiem. Stąd dziękując mieszkańcom, którzy od początku maja oraz w okresie funkcjonowania Mobilnych Punktów ds. zawierania umów przybywali w celu zawarcia i podpisania umowy na korzystanie z planowanej kanalizacji, Zarząd Wodociągów Jaworzno zdecydował o przystąpieniu do realizacji wspomnianej inwestycji.

5 lipca nastąpi otwarcie ofert przetargowych na zadanie „Budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w Jaworznie”.

Liczymy, że szybko uda się wyłonić wykonawcę i przystąpić do prac w terenie. Wciąż osoby, które nie zawarły pisemnej deklaracji w formie umowy na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej mogą zgłosić się w tym celu do naszej siedziby przy ul. św. Wojciecha 34. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej mieszkańcy z gospodarstw, które jeszcze nie podpisały umowy, mają obowiązek się do niej podłączyć. I do tego też jako Spółka będziemy dążyć.

Ostatni dzwonek na podpisanie umowy

Do końca czerwca trwa akcja podpisywania umów na podłączenie się i korzystanie  z kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. Jak wiadomo, budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej uzależniona jest od podpisania przez 80% gospodarstw domowych objętych inwestycjądeklaracji w postaci umowy na odprowadzanie ścieków.

Mając na uwadze pozytywny odzew z jakim spotkała się poprzednio organizowana akcja podpisywania umów na podłączenie się do kanalizacji w mobilnym punkcie, Zarząd Spółki zdecydował o ponowieniu akcji i powtórnym uruchomieniu w dniach 26 - 29 czerwca, tym razem w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie, mobilnego punktu ds. zawierania umów. W tych dniach u pracowników Wodociągów mieszkańcy dzielnicy podpiszą umowę na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza, oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy. Punkt w SP 8 czynny będzie:

 

- 26 czerwca (środa) w godz. 9:00 do 17:00

- 27 czerwca (czwartek) w godz. 9:00 do 17:00

- 28 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00

- 29 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 13:00

 

Ponadto, w tych dniach, wniosek o spisanie przedmiotowej umowy kanalizacyjnej będzie można złożyć w siedzibie Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Stanowisko Obsługi Klienta – Kancelaria czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Wodociągi Jaworzno z nagrodą „Inwestycja roku 2018 wod-kan”

Na gali jaka miała miejsce 17 czerwca br. podczas Kongresu Envicon Water w Teatrze Capitol, Prezes Józef Natonek odebrał w imieniu Spółki Wodociągi Jaworzno nagrodę, za przeprowadzenie innowacyjnej modernizacji i rozbudowy ujęcia wody pitnej Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Zgłoszeń, jak i wyboru laureata dokonali przedstawiciele branży: członkowie stowarzyszeń branżowych oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W tegorocznej edycji konkursu “Inwestycja Roku 2018 Wod-Kan” nagrodzono dwa przedsiębiorstwa wod-kan, w tym nasze rodzime, jaworznickie przedsiębiorstwo.

• W kategorii do 30 tys. mieszkańców tytuł otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu za instalację do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby „Agro-Łeg”.

• W kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców Inwestycją Roku 2018 została Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jarosław Dąbrowski w Jaworznie zgłoszona przez Wodociągi Jaworzno.

Nagrodzona inwestycja polegała na zabudowie i dodaniu do obecnie funkcjonującego układu zestawu odwróconej osmozy. Jego zadaniem jest mieszanie wody surowej z wodą zdemineralizowaną, co wpływa na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz na obniżenie twardości ogólnej wody. Jednym słowem przeprowadzona modernizacja poprawiła oraz podniosła jakość fizykochemiczną produkowanej na ujęciu wody.

Konkurs, organizowany przez miesięcznik „Wodociągi - Kanalizacja” oraz Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, odbył się już po raz czwarty. Z roku na rok plebiscyt zyskuje coraz większe zainteresowanie i popularność. Organizatorzy są przekonani, że przyznawane statuetki to prawdziwy powód do dumy i prestiż dla samych laureatów.

Mobilny punkt podpisywania umów w OSP Dąbrowa Narodowa

W dniach 14 i 15 czerwca w siedzibie OSP Dąbrowa Narodowa przy ul. Strażackiej 11 uruchomiony zostanie mobilny punkt ds. zawierania umów. W tych dniach u naszych pracowników mieszkańcy Dąbrowy Narodowej podpiszą umowę na podłączenie się do kanalizacji, pozyskają informacje techniczne co do przebiegu przyłącza, oraz co do szacunkowej wartości i kosztów jego budowy. Punkt w OSP czynny będzie:

- 14 czerwca (piątek) w godz. 9:00 do 17:00
- 15 czerwca (sobota) w godz. 9:00 do 15:00

Ponadto, w terminie do 30 czerwca 2019 r., przedmiotową umowę kanalizacyjną można podpisać w siedzibie Wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34. Stanowisko Obsługi Klienta nr 04 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. (tel. 32 3186027).

20 maja 2019r. dniem wolnym od pracy w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o

Informujemy, iż w związku z obchodami Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej dzień 20 maja 2019 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. Tego dnia nieczynne będą biura Spółki w tym stanowiska ds. przyjmowania odczytów, stanowiska ds. zawierania umów oraz stanowiska odpowiedzialne za uzgodnienia dokumentacyjne i techniczne. Swój dyżur pełnić będą dla Państwa służby techniczne wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim pod bezpłatnym numerem 994.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy