Podłącz swój dom do kanalizacji.

Od marca, pomimo pandemii i licznie obowiązujących ograniczeń, realizowaliśmy dla mieszkańców usługę kompleksowej budowy przyłączy kanalizacyjnych. W tym czasie udało się nam, przy zachowaniu wszelkich środków higieny i bezpieczeństwa, wybudować ponad 130 nowych podłączeń kanalizacyjnych. W większości dla Klientów z dzielnicy Byczyna. To dla nich  przez ostatnie 2 lata, przy wsparciu UE wybudowaliśmy ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nową sieć wodociągową. Od lat kanalizacyjna działa również w takich dzielnicach jak: Jeleń, Góra Piasku, Warpie, Ciężkowice, Bory, Śródmieście.

Jeśli więc w Twojej ulicy działa już sieć kanalizacji sanitarnej. Jesteś zainteresowany ekologicznym i ekonomicznym odprowadzaniem ścieków ze swojego domu kanalizacją wprost do oczyszczalni, bez zmartwień czy szambo wyleje. Złóż wniosek o wycenę i budowę przyłącza drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski i druki do pobrania na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

Wszelkie informacje w przedmiotowym temacie można także uzyskać pod numerem telefonu: 32 318 61 40.

Wracamy do normalności

W okresie pandemii biura Wodociągów Jaworzno pracowały w systemie zdalnym, a pracownicy przedsiębiorstwa byli z mieszkańcami w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym. W tym czasie nieprzerwanie wodociągi prowadziły prace eksploatacyjne na sieci, takie jak: bieżące usuwanie awarii, 24h obsługa pompowni i ujęć wody, a także kontynuowane były roboty inwestycyjne, a co najważniejsze prowadzony był stały pobór próbek do badań jakościowych wody.

Podobnie jak w naszym kraju stopniowo zdejmowane są obostrzenia, tak i wodociągowa Spółka z Jaworzna wraca do normalnej pracy. Od przyszłego tygodnia tj. po 15 czerwca planowane jest  uruchomienie w siedzibie przy ul. św. Wojciecha 34, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa Biura Obsługi Klienta. Od 1 czerwca pracownicy biurowi firmy wrócili już do pracy stacjonarnej. Od teraz można się z nimi kontaktować mailowo oraz na podane na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl numery telefonów stacjonarnych. Oprócz tego przedsiębiorstwo  wznowiło prace techniczne na terenie miasta związane m.in. z: wymianą i plombowaniem wodomierzy, wydawaniem uzgodnień i warunków technicznych, remontem i budową przyłączy wod-kan.

Powyższe prace często wymagają bezpośredniego kontaktu z Klientem oraz wiążą się z wejściemna teren posesji, czy wprost do domu. Dlatego też Wodociągi Jaworzno apelują i zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich swoich Klientów, dla których bezpośrednio pracownicy będą świadczyć usługi wod-kan.

Jeśli Przebywasz na kwarantannie, czy w izolacji? Jesteś nosicielem wirusa COVID-19 lub przeszedłeś zakażenie? Miałeś kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą w izolacji? Poinformuj o tym Dyspozytora Spółki lub służby techniczne tuż przed przybyciem i rozpoczęciem prac.

Mimo że pracownicy firmy nie są na pierwszej linii walki z koronawirusem, to w tym wyjątkowym czasie pragniemy tak jak wszyscy zdrowia dla siebie, swoich pracowników oraz dla swoich bliskich. Chcemy nieprzerwanie pracować i wypełniać swoją misję, którą jest stała, bezpieczna produkcja oraz dostawa wody pitnej do domów jaworznian – wyjaśnia rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel i dodaje, że tak jak nie powinniśmy oszukiwać pod tym względem medyka i ratownika, tak też informacje o przebytej chorobie lub kwarantannie powinniśmy przekazać monterom, bowiem w zdrowiu chcemy świadczyć swoją pracę dla ogółu mieszkańców.  

Trwają prace przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej

Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć wodociągowa. Obecnie w Byczynie prowadzony jest etap podłączeń posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Prężnie, ku końcowi zmierza również kolejny kontrakt wchodzący w skład projektu, związany z modernizacją oczyszczalni Jeleń Dąb. Jest to już II etap przebudowy i unowocześniania tego obiektu, do którego średnio w ciągu doby z terenu całego miasta dopływa około 16 tys. m3 ścieków. II etap przebudowy oczyszczalni związany jest z remontem części mechanicznej
tj. hali krat, komory wlotowej oraz węzła osadowego. W ramach tego kontraktu dostarczono i uruchomiono już wszystkie przewidziane urządzenia technologiczne oraz wykonano wszelkie roboty główne. Obecnie trwają prace porządkowe i przygotowania do odbioru końcowego – tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, prowadzone są również prace w ramach ostatniego, dużego kontraktu VI fazy tj. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Tu z udziałem Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wodociągi wybudują dla mieszkańców około 19 km sieci kanalizacyjnej oraz wymienią 14 km sieci wodociągowej.

 Obecnie firmie wykonawczej udało się wybudować ponad 3 km kanalizacji sanitarnej m.in.
w ulicy: Wolnej, Jasiugi, Dąbrowskiej, Rejtana oraz blisko 4,5 km sieci wodociągowej w ulicy: Dąbrowskiej, Wolnej, Rejtana, Syrokomli, Szczotki i Brzozowej. Domy z powyższych ulic są już stopniowo przełączane i wpinane do nowego wodociągu. W tej chwili pracami kanalizacyjnymi objęte są ulice:  Bema, Szczotki, Storczyków, a pracami wodociągowymi ulice: Fryderyk i Nowowiejska – dodaje Prezes Natonek.

Podobnie, jak w innych miejscach Jaworzna, tak i w Dąbrowie Narodowej główne ciągi  kanalizacyjne układane są w drodze i doprowadzane do granic nieruchomości. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją, ulice zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej w czasie epidemii można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać mailowo
w Jednostce Realizującej Projekt, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Rusza kolejny nabór wniosków na budowę przyłączy kanalizacyjnych z wykorzystaniem dotacji z UM.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić na swojej posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W ten sposób przyczyniają się do ochrony najbliższego środowiska i skutecznego przeciwdziałania powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, jakie pojawiają się przy wypompowaniu fekaliów z szamb, które są pełne wirusów i bakterii.

Właściciele posesji zlokalizowanych w ulicach, gdzie inwestycje pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej została już zrealizowana, a mówiąc dokładnie, mogą swoje nieczystości z domu odprowadzać nie do szamba, a siecią sanitarną bezpośrednio do oczyszczalni, mogą wnioskować o dokonanie bezpłatnej wyceny przyłącza i wybudować go jeszcze w tym roku, dostając na ten cel dotację z urzędu miasta. Dodatkowo w tym zakresie mogą skorzystać z kompleksowej usługi, świadczonej przez Wodociągi Jaworzno.

W przypadku zlecenia budowy przyłącza wodociągom, cała organizacja dokumentów i spraw technicznych związanych z budową przyłącza realizowane jest przez nasze przedsiębiorstwo. By tego dokonać, wystarczy wypełnić dostępny na stronie wodociągów wniosek o bezpłatną wycenę budowy przyłącza i przesłać go zdalnie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Następnie po zaakceptowaniu wyceny, przyłącz na preferencyjnych warunkach cenowych, z 10-letnią gwarancją oraz z możliwością rozłożenia płatności na raty, zostanie przez wodociągi wybudowany w ustalonym terminie. Osoby posiadające techniczną możliwość podłączenia swojego domu do kanalizacji, mogą także wykonać przyłącz własnoręcznie, wtedy jednak załatwiają sprawy formalne osobiście  tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

 

W 2020 roku nadal funkcjonuje uruchomiony przez Urząd Miejski program dopłat, z którego mogą skorzystać obywatele Jaworzna. Aby na budowę przyłącza otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. należy do 15 lipca br.  złożyć wspomniany wniosek na przygotowanie i wycenę budowy przyłącza. Posesje, które nie dopełnią obowiązku podłączenia się do kanalizacji, będą musiały wykazać w najbliższym czasie, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania przepisów budowlanych tzn. jest szczelny, przechodzi okresowe przeglądy, co powinno zostać potwierdzone i wyrażone stosownymi dokumentami, a także wykazane tą samą ilością wywożonych ścieków, co zużytej wody.

Budowa kanalizacji w ul. Łęgowej. Odpowiadamy na pytania mieszkańców.

Odpowiadając na pismo mieszkańców ul. Łęgowej oraz zawarte w nim obawy co do obecnie prowadzonych prac, zmierzających do skanalizowania pozostałej części ulicy Łęgowej oraz domów z ulicy Wielkich Łowów, informujemy, że od lat naszym priorytetem jest sukcesywna, bezpieczna i przemyślana rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna, tak aby korzystało z niego, jak największe grono mieszkańców.

Pierwszy etap kanalizowania dziennicy Jeleń Łęg, w tym ul. Zwycięstwa i ul. Łęgowej, został zrealizowany i zakończony w 2018 roku. Był to odrębny, niezależny projekt, który z przyczyn technicznych swoim zakresem nie obejmował budynków położnych na południe od numeru Łęgowa 6 oraz budynków w ul. Wielkich Łowów. Łącznie 20 posesji. Po sukcesie pierwszego etapu głównie na wniosek samych zainteresowanych mieszkańców, podjęliśmy starania, aby obszar nieobjęty etapem pierwszym skanalizować i wybudować dla mieszkających tam sieć sanitarną. Wiązało się to z przygotowaniem wstępnej koncepcji budowy tego odcinka kanalizacyjnego, zabezpieczeniem środków finansowych oraz opracowaniem projektu budowlanego.

Zapewniamy, że Wodociągi Jaworzno w tej kwestii dochowały wszelkiej staranności, aby stworzyć techniczną możliwość i zapewnić odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców powyższych budynków. Projekt dla tego zadania został opracowany przez doświadczonych projektantów, zgodnie z obowiązującą literą prawa. Przeanalizowane i rozważone zostały wszystkie możliwe rozwiązania, jednak wniosek był i jest jeden: Aby sieć mogła obsłużyć wspomniane posesje, musi być wybudowany rurociąg tłoczny wraz ze studnią rozprężną, który włączony zostanie do istniejącej, a wybudowanej w pierwszym etapie, sieci grawitacyjnej w ul. Łęgowej. Sieć ta pod względem technicznym umożliwia takie rozwiązanie. Natomiast sama lokalizacja studni na etapie projektowym została uzgodniona z właścicielem terenu, w tym przypadku z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Zaprojektowana studnia rozprężna w ul. Łęgowej jest w pełni bezpieczna i bez problemu odbierze zakładaną ilość ścieków z 20 gospodarstw. Podobne studnie, skutecznie i bezawaryjnie funkcjonują już od lat na sieci kanalizacyjnej m.in. w dzielnicy Cieżkowice, Długoszyn oraz w Byczynie, gdzie jest ich 12 sztuk. Obsługują one znacznie większą liczbę posesji, tłocząc znacznie większą ilość ścieków niż ta, która jest przewidziana dla ul. Łęgowej. Również wszelkie niedogodności zapachowe zostały zniwelowane poprzez montaż filtrów węglowych. Jeśli mieszkańcy będą zainteresowani, to przekażemy dokładne adresy lokalizacji tych studni.

Należy również dodać, że zabudowa studni rozprężnej w ul. Łęgowej została zaprojektowana po 2018 roku. Głównie z myślą na realizację drugiego etapu kanalizowania dzielnicy Jeleń Łęg. Ze względu na rzędne terenu, niższe położenie budynków, nie ma innej technicznej możliwości odprowadzanie ścieków z tego obszaru, niż rurociągiem tłocznym.