Modernizacja wodociągu na ul. Miodowej


Pracowicie zapowiadają się wakacje w przedsiębiorstwie wodociągowym. Po zakończeniu prac na os. Pszczelnik i rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lipinka/ul. Koniówki, jaworznicki MPWiK rozpoczął kolejną inwestycję. Tym razem na odcinku 300 m, przebudowany i wymieniony zostanie rurociąg w ul. Miodowej. Ma to ułatwić dostarczanie wody oraz uporządkować układ sieci zasilającej.
Większość budynków znajdujących się na końcu ul. Miodowej zasilana jest w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie „pajęczym”. Oznacza to, iż istniejące budynki oraz nowopowstałe zostały podłączane do rurociągów znajdujących się na pobliskich, sąsiadujących działkach. Często do rurociągów o mniejszych przekrojach. Taki układ znacznie wpływał na dostawę wody do posesji, zwłaszcza na wahania ciśnienia wody w kranach.

Czytaj dalej

Przebieg kanalizacji skorygowany. Drzewostan ocaleje


Trwa budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS przy ul. Chełmońskiego. Według Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zadanie obejmujące stworzenie ponad 10 kilometrowego odcinka sieci na 27 ha, zrealizowane jest już w 70 procentach, a dodatkowo opracowywany aneks projektu wykonawczego ma pozwolić na zachowanie w nienaruszonym stanie drzew znajdujących się na trasie budowy.
Prace przy tworzeniu infrastruktury technicznej obsługującej w przyszłości 72 lokale Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wydzielone działki, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne oraz pobliski Szpital Miejski rozpoczęły się w połowie marca . Zakres realizowanych prac obejmuje budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią tłoczną. Znaczny odcinek sieci oraz budynek przepompowni jest już wybudowany. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem elewacji zewnętrznej budynku i pokrycia dachowego. Niebawem w nowopowstałym budynku ma zostać zamontowany główny mechanizm tłoczni pneumatycznej: dwa zbiorniki ciśnieniowe, które pozwolą transportować ścieki do oczyszczalni.

Czytaj dalej

Zmiana numeru konta bankowego


Zgodnie z umową z dnia 09.05.2008r. o Świadczeniu Bankowej Usługi Przetwarzania i Identyfikacji Wpłat Masowych „TransCollect”, zawartą pomiędzy Bankiem BPH SA, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie informujemy, iż od dnia 01.06.2008 nastąpiła zmiana konta bankowego dla klientów indywidualnych.
Tym samym budowa numerów rachunków oraz zasady ich generowania będą tworzone według obecnego schematu z niewielkimi zmianami.

Czytaj dalej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II kwartale 2008r.


Mieszkańcy Jaworzna zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęć miejskich: „Galmany”, „Dobra”, „Jarosław Dąbrowski” oraz z ujęć spoza terenu miasta Katowic, Chrzanowa oraz Sosnowca. Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna w II kwartale 2008 roku spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Czytaj dalej