Sieć na ulicy Sławkowskiej już wymieniona


Trwające od początku lipca prace modernizacyjne sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na ul. Sławkowskiej, wchodzące w skład projektu „Rynek Od. Nowa” dobiegają końca. W krótkim terminie bo niespełna w okresie dwóch miesięcy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło wraz z przyłączami biegnącą wzdłuż ulicy instalację wodociągową i kanalizacyjną. Tym samym, terminowe zakończenie prac pozwoliło na przekazanie początkiem września placu budowy Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w celu wykonania kolejnych robót - odbudowy nawierzchni drogi i chodników. Całość inwestycji ma zakończyć się prawdopodobni jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej

Rusza Wąwolnica


Zgodnie z umownymi zapisami w dniu ósmego sierpnia przekazano plac budowy dla kolejnej inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, a mianowicie inwestycji pn. „Kanał Wąwolnica Etap V od ul. Reja do ul. Krakowskiej w Jaworznie”. Wartość zadania realizowanego przy finansowym udziale gminy opiewa na blisko 8 mln zł. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu, a planowany termin ich zakończenia szacuje się na czerwiec 2009r.
Z przeprowadzonego przetargu na zadanie, gdzie oferty swe zgłosiło dziesięciu wykonawców, wyłoniono najkorzystniejszą, złożoną przez firmę INSBUD z Tarnowa. Jak zapowiada MPWiK jest to kolejna duża zarówno pod względem finansowym oraz pod względem rzeczowo - zadaniowym rozpoczęta w tym roku inwestycja, mająca porządkować gospodarkę wodno – ściekową na terenie miasta.

Czytaj dalej

Modernizacja wodociągu na ul. Miodowej


Pracowicie zapowiadają się wakacje w przedsiębiorstwie wodociągowym. Po zakończeniu prac na os. Pszczelnik i rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lipinka/ul. Koniówki, jaworznicki MPWiK rozpoczął kolejną inwestycję. Tym razem na odcinku 300 m, przebudowany i wymieniony zostanie rurociąg w ul. Miodowej. Ma to ułatwić dostarczanie wody oraz uporządkować układ sieci zasilającej.
Większość budynków znajdujących się na końcu ul. Miodowej zasilana jest w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie „pajęczym”. Oznacza to, iż istniejące budynki oraz nowopowstałe zostały podłączane do rurociągów znajdujących się na pobliskich, sąsiadujących działkach. Często do rurociągów o mniejszych przekrojach. Taki układ znacznie wpływał na dostawę wody do posesji, zwłaszcza na wahania ciśnienia wody w kranach.

Czytaj dalej

Przebieg kanalizacji skorygowany. Drzewostan ocaleje


Trwa budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS przy ul. Chełmońskiego. Według Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zadanie obejmujące stworzenie ponad 10 kilometrowego odcinka sieci na 27 ha, zrealizowane jest już w 70 procentach, a dodatkowo opracowywany aneks projektu wykonawczego ma pozwolić na zachowanie w nienaruszonym stanie drzew znajdujących się na trasie budowy.
Prace przy tworzeniu infrastruktury technicznej obsługującej w przyszłości 72 lokale Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wydzielone działki, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne oraz pobliski Szpital Miejski rozpoczęły się w połowie marca . Zakres realizowanych prac obejmuje budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią tłoczną. Znaczny odcinek sieci oraz budynek przepompowni jest już wybudowany. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem elewacji zewnętrznej budynku i pokrycia dachowego. Niebawem w nowopowstałym budynku ma zostać zamontowany główny mechanizm tłoczni pneumatycznej: dwa zbiorniki ciśnieniowe, które pozwolą transportować ścieki do oczyszczalni.

Czytaj dalej

Zmiana numeru konta bankowego


Zgodnie z umową z dnia 09.05.2008r. o Świadczeniu Bankowej Usługi Przetwarzania i Identyfikacji Wpłat Masowych „TransCollect”, zawartą pomiędzy Bankiem BPH SA, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie informujemy, iż od dnia 01.06.2008 nastąpiła zmiana konta bankowego dla klientów indywidualnych.
Tym samym budowa numerów rachunków oraz zasady ich generowania będą tworzone według obecnego schematu z niewielkimi zmianami.

Czytaj dalej