Pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania ścieków z farmaceutyków powstanie w Jaworznie

Przy obecnym tempie życia, mało kto wyobraża sobie funkcjonowanie bez farmaceutyków. Czy to głowa, stawy, katar, czy gorączka zalecana jest tabletka. Nie profilaktyka i zapobieganie, a lekarstwo i pigułka. W skutek marketingowych zachęt, świadomie, czy też nie zażywamy coraz więcej leków i różnych medykamentów. Spośród najczęściej kupowanych grup lekowych wyróżnia się leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Ten wzrost spożycia farmaceutyków stawia wyzwanie przed firmami komunalnymi, które są odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków miejskich i szukają, podobnie jak naukowcy na całym świecie, skutecznego sposobu usuwania środków farmaceutycznych ze ścieków.

Poziom stężenia farmaceutyków w ściekach komunalnych w połączeniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania ścieków takimi jak: mechaniczne oczyszczanie ścieków z zastosowaniem osadników wstępnych, biologicznych, reaktorów SBR, czy fermentacja osadów ściekowych i koagulacja chemiczna, nie zapewniają wysokiej efektywności usuwania tych związków ze ścieków. Stąd w Jaworznie rusza unikatowy na skalę światową oraz pierwszy w Polsce projekt naukowo - badawczy pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków” – mówi z dumą i zaangażowaniem jeden z pomysłodawców projektu Józef Natonek Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Program realizowany będzie przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. We września br. w obecności Artura Michalskiego Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Anny Pintowskiej – Bryłka Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego oraz członków Zarządu Wodociągów Jaworzno Prezesa Józefa Natonka i Wiceprezesa ds. Technicznych Grzegorza Waligóry, podpisana została umowa na dofinansowanie tego nietypowego projektu.

Projekt w całości realizowany będzie na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie przez okres 24 miesięcy. Jego celem będzie stworzenie stacji pilotowej wykorzystującej ozonowanie do redukcji ze ścieków farmaceutyków na poziomie 80-90%. Dodatkowym założeniem procesu jest brak powstawania substancji kancerogennych. Układ ma w swoich założeniach wykorzystywać tylko energię elektryczną, eliminując jednocześnie konieczność stosowania sztucznych związków chemicznych w procesach ozonowania ścieków.

Obecne przepisy prawa polskiego oraz UE nie regulują ilości stężenia farmaceutyków w ściekach. Podjęty projekt badawczy może być wyznacznikiem oraz wzorcem do opracowania przepisów, norm oraz do stworzenia skutecznego procesu usuwania leków ze ścieków komunalnych. Efekty wdrożonej i jakże potrzebnej technologii poznamy już za 2 lata.

Zdajemy sobie sprawę, jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na firmach komunalnych za oczyszczanie ścieków. Widzimy również jak gwałtownie zmieniają się parametry dostarczanych do naszej Oczyszczalni ścieków. To wynik wzrastającej konsumpcji leków oraz środków farmaceutycznych. Liczymy, że nasz projekt, który jest pierwszy i unikatowy na skale światową, pozwoli uzyskać i wypracować skuteczną metodę usuwania środków farmaceutycznych. Dajemy sobie na to dwa lata. Pierwsze cztery miesiące to czas na stworzenie projektu technicznego i zabudowę instalacji. Kolejne szesnaście miesięcy na badanie i analizowanie próbek oraz udoskonalane elementów instalacji w taki sposób, aby zwiększyć jej funkcjonalność, wydajność, uniwersalność oraz łatwość obsługi. W tym etapie przewidujemy również spotkania kadry naukowej i inżynieryjnej w celu wymiany poglądów i spostrzeżeń - tłumaczy Joanna Stepa Główny Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno.

Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu to 3 090 000,00 zł. Kwota dotacji ze środków NFOŚiGW 1 854 000,00 zł.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie beneficjent Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Powstaje projekt nowego wodociągu dla Góry Piasku

Końcem 2020 roku mieszkańcom osiedla Góra Piasku będzie dostarczana woda nową siecią wodociągową. W lipcu podpisano umowę na realizację tego zadania, które w zakresie ma wymianę około 5 kilometrów rurociągu wraz z armaturą. Zanim jednak to się stanie potrzebna jest dokumentacja techniczna i projekt wykonawczy. Mają one być gotowe wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w marcu 2020 roku. Do tego czasu, przez okres jesieni i zimy mieszkańców dzielnicy będą odwiedzać geodeci oraz projektanci, w celu uzgodnienia z mieszkańcami przebiegu przyłączy wodociągowych i uzyskania zgody od właścicieli posesji na budowę przyłączy – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno - Sławomir Grucel i jak podkreśla oraz uczula mieszkańców - każdy z odwiedzających winien okazać się stosownym pełnomocnictwem, potwierdzającym pracę na rzecz Wodociągów.

Po tym czasie wykonawca, a będzie nim wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm Universal Energy oraz Budomax, rozpocznie budowę. Zakończenie inwestycji, której wartość oszacowana została na blisko 2 mln złotych, ma nastąpić w grudniu 2020.

Tłocznia przy ul. Batorego już działa.

W dniu 19 września 2019 r., o godz. 19:30 przepompownia tłoczna ścieków przy ul. Batorego została uruchomiona. Obecnie działa i pracuje w swoim normalnym, automatycznym trybie.

Przez cały okres prowadzonych prac, udało się nam utrzymać zakorkowany przelew burzowy, tak aby do rzeki Przemszy nie trafiały żadne ścieki.

Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

Naprawa komory zbiornika, po rozpoznaniu uszkodzeń i przy wsparciu firmy zewnętrznej, rozpoczęła się już w poniedziałek 16 września. W poniedziałek wymieniona została część armatury i kompletowane były stalowe materiały potrzebne do wzmocnienia i zespawania zbiornika. We wtorek przeprowadzono prace spawalnicze oraz badania nieniszczące NDT metodą penetrującą oraz ultradźwiękami. Jednym słowem, sprawdzana była jakość i szczelność wykonanych spoin (spawów). Na środę 18 września zaplanowana została próba szczelności zbiornika, a na następny dzień tj. na 19 września, wstępne uruchomienie przepompowni. I liczymy oraz mocno wierzymy, że to przedsięwzięcie się powiedzie.

Przez cały okres prowadzonych prac naprawczych, przelew burzowy był zatkany, a ścieki wywożone były na oczyszczalnię. Ewentualne przyczyny awarii nie są jeszcze do końca znane. Rozszczelnienie zbiornika mogło wywołać olbrzymie ciśnienie, błąd układu sterowania lub awaria jednego z elementów pracujących na tym obiekcie. Są to hipotezy, na których potwierdzenie potrzeba czasu. Jedno jest pewne, już po kilku godzinach Wodociągi wraz ze swoimi służbami, przy wsparciu firm zewnętrznych sprawnie zniwelowała skutki awarii, a co najważniejsze zatkały wypływ ścieków do rzeki.

Aktualna informacja na temat awarii pompowni ścieków przy ul. Batorego

Na skutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Batorego. Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o awarii służby techniczne Wodociągów Jaworzno podjęły standardowe działania naprawcze. W dniu wczorajszym tj. 15 września br., w godzinach wieczornych przelew burzowy został zakorkowany. Dzięki temu rozwiązaniu żadne ścieki nie trafiają już do rzeki Przemszy. Wszystkie nieczystości wywożone są beczkowozami bezpośrednio na oczyszczalnię. Dodatkowo na miejscu znajduje się ozonatorka, gotowa do użycia, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Obecnie trwają oględziny uszkodzonego zbiornika i niebawem rozpocznie się jego naprawa, która może potrwać nawet kilka dni. Do tego czasu utrzymane będą wszystkie dotychczasowe działania (utrzymanie zaczopowanego przelewu burzowy oraz bieżące wywożenie ścieków).  

W dniu wczorajszym na miejscu awarii odbył się sztab kryzysowy z udziałem Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta, Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, kierownictwa jaworznickich Wodociągów, służb zarządzania kryzysowego, straży pożarnej, a także służb ochrony środowiska.

Tym samym informujemy, że powstała sytuacja nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców Jaworzna oraz nie ma wpływu na jakość produkowanej przez Wodociągi Jaworzno wody pitnej.