Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Ku końcowi zmierza kontrakt związany z modernizacją oczyszczalni Jeleń Dąb oraz prowadzone są prace w ramach ostatniego, dużego kontraktu VI fazy tj. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa.

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w Jaworznie - faza V

nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia.

Atrakcje Dnia Otwartego MPWiK

Zimny kryształ z Jelenia