mapa strony   |   kontakt   |

Informacje ogólne

Status prawny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 4 stycznia 1993 roku - sygn. akt RHB 8913 VIII G Rej. H 4932/92 Spółka wpisana została do rejestru handlowego. W dniu 6 listopada 2001 roku Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000057843.
NIP: 632-010-14-38
REGON: 270127688

Podstawa działalności:

Spółka działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych obowiązujących aktów prawnych.


Przedmiot działalności:

  • PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  • PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  • PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  • PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
  • PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  • PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
  • PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
  • PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jacek Pacho
Dokument z dnia: 23.04.2008
Dokument oglądany razy: 13 591
Opublikował: Jacek Pacho
Publikacja dnia: 08.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl