10 maja to Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej!

10 maja to Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej!

Jest to święto osób, które na co dzień zajmują się produkcją i dostarczaniem wody pitnej, oczyszczaniem ścieków, zbieraniem i utylizacją odpadów, utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, pielęgnacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem dróg i chodników.

Praca ludzi z sektora komunalnego często nie jest łatwa, ale istotna dla zachowania ładu i czystości w mieście, a także ważna dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego dziś warto doceniać i pamiętać o tych ludziach, którzy bez względu na aurę, dbają o naszą przestrzeń miejską. Odbierają odpady oraz dostarczają nam przez 24 godziny na dobę wodę pitną. Dbają o prawidłowe oczyszczanie ścieków, stojąc na straży zasobów i prawidłowego obiegu wody w środowisku.  

W tym dniu naszym Pracownikom z Wodociągów Jaworzno dziękujemy za pracę, często wykonywaną w trudnych warunkach. Życzymy wszystkiego co na najlepsze. Niech Wasze zaangażowanie spotyka się zawsze z życzliwością i wdzięcznością oraz stanowi motywację i satysfakcję do dalszych działań.