Określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego