Współpraca z UE

W ostatnich latach dzięki sprawnej strategii oraz unijnemu wsparciu, w Jaworznie zrealizowano zadania kanalizacyjne o wartości ponad 300 mln zł. i o wartości dofinansowania przekraczającej 170 milionów złotych. Prowadzony od 2010 roku projekt „Modernizacja
i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” doczekał się aż sześciu etapów. Dzięki konsekwentnym działaniom i europejskim środkom w mieście wybudowano ponad 100km sieci sanitarnej w 8 dzielnicach:  Pieczyskach, Długoszynie, Górze Piasku, Ciężkowicach, Borach, Warpiu, Byczynie, Jeleniu Łęgu i Dąbrowie Narodowej. Z nowej sieci korzysta już 15 tysięcy mieszkańców, którym Wodociągi Jaworzno wraz z miastem stworzyły możliwość komfortowego i ekologicznego odprowadzania ścieków siecią sanitarną bezpośrednio do oczyszczalni, która także w ramach unijnego projektu poddana została modernizacji. Dzięki Unii Europejskiej w Jaworznie za kwotę ponad 18 milionów złotych powstało także pierwsze powierzchniowe ujęcie wody pitnej Piaskownia.