Regulowanie opłat

Z dniem 1 stycznia 2019 r. kasy w siedzibie przedsiębiorstwa zostały zamknięte. Regulowanie opłat możliwe jest w Banku Spółdzielczym przy ul. Stojałowskiego 10 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 54, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Usługa jest bezpłatna. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Istnieje również możliwość opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet.

Rachunek Bankowy 

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem banków prosimy regulować na rachunki wskazane w fakturach. Każdy odbiorca wody ma indywidualny numer rachunku bankowego, którego ostatnie cyfry odpowiadają numerowi klienta w naszym systemie. Pozwoli to usprawnić rozliczenie wpłaty za świadczone Państwu usługi oraz uniknąć ewentualnych błędów.

PKO Bank Polski SA
NR 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707