Warunki Techniczne

W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków wykonania remontu przyłącza wodociągowego, warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego lub warunków technicznych na zmianę lokalizacji węzła wodomierzowego należy złożyć jeden z poniższych wniosków.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta.

Informacji o etapie i trybie rozpatrzenia sprawy udziela Dział Techniczny Spółki, pod numerem telefonu 032 318-60-26 lub 318-60-49.