Władze Spółki

Zarząd Spółki:

  • Józef Natonek – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
  • Rafał Łabaj – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. finansowych
  • Grzegorz Waligóra – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. technicznych

Organ nadzoru – Rada nadzorcza w składzie:

  • Dariusz Starzycki Przewodniczący
  • Mariusz Rechul – Zastępca Przewodniczącego
  • Mateusz Rzeszowski – Sekretarz
  • Karolina Kosowska-Raczek – Członek
  • Monika Urbańczyk – Członek
  • Andrzej Dudzik – Członek