Określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego