Wnioski i druki

Jeśli chcesz załatwić sprawę związaną m.in. z:

  • warunkami technicznymi,
  • podłączeniem do sieci wod-kan
  • podpisaniem umowy,
  • wymianą i legalizacją wodomierza

Pobierz stosowny wniosek i prześlij go na adres mailowy lub złóż bezpośrednio w siedzibie Spółki w Punkcie Obsługi Klienta.