Zatwierdzenie

Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. NS-HK.18.2024