Zatwierdzenie

Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja NS-HK.15.2023