Instrukcja pobierania próbek wody

Poniżej znajduje się instrukcja pobierania próbek wody do badania. Próbki do badań mikrobiologicznych przyjmowane są do laboratorium od poniedziałku do środy w godzinach 8:00-13:00, natomiast do badań fizykochemicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.

Nabierając wodę do badań należy zagwarantować, aby była ona pobierana aseptycznie czystymi rękami lub w sterylnych rękawiczkach oraz zabezpieczona przed zachlapaniem. Podczas napełniania zamknięcie butelki/pojemnika nie powinno mieć kontaktu z czymkolwiek (palcami, kranem, ziemią, itp.). W przypadku pobierania do badań mikrobiologicznych należy pozostawić trochę przestrzeni powietrznej w butelce/pojemniku, w przypadku pobierania do badań fizykochemicznych pobierać „pod korek”. Butelkę/pojemnik zamknąć niezwłocznie po pobraniu. Próbkę z sieci wodociągowej należy pobierać z kurka wody zimnej.

Instrukcja pobierania próbek wody