Infrastruktura Kanalizacyjna

Długość jaworznickiej sieci kanalizacyjnej, zarządzanej przez Wodociągi Jaworzno, wynosi blisko 600 km i ze względu na obecnie realizowany projektu Unijny stale rośne. W większości na terenie miasta funkcjonuje sieć ogólnospławna. Znaczna część systemu kanalizacyjnego została zbudowana w latach 70 XX wieku. Nowe odcinki oraz osiedla, które obecnie są kanalizowane mają już kanalizację rozdzielczą, czyli osobno sanitarną i osobno deszczową. W tym, że przedsiębiorstwo wodociągowe buduje i odpowiada na terenie miasta tylko za rurociągi sanitarne.  

Sieć kanalizacyjna401,6 km
Podłączenia kanalizacyjne197,7 km
Tłocznie i przepompownie                   47 szt.
Oczyszczalnia ścieków1 szt.