Strefa klienta

W tym miejscu, a dokładnie w linkach obok znajdą Państwo najważniejsze informacje związane z uzyskaniem warunków technicznych na podłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, informacje na temat obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także potrzebne i aktualne druki oraz wnioski m.in. na zawarcie umowy, czy montaż wodomierza.