Określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody