Infrastruktura Wodociągowa

Sieć wodociągowa, ze względu na obszar i zabudowę jednorodzinną miasta Jaworzna,  jest wyjątkowo rozległa. Liczy ona blisko 800 kilometrów długości. Rocznie na 5 ujęciach przedsiębiorstwo produkuje dla mieszkańców miasta około 5 milionów metrów sześciennych wody.   

Spółka wraz z gminą dynamicznie reaguje na rozwijające się potrzeby miasta poprzez budowę nowych odcinków sieci na terenach, gdzie powstają nowe osiedla, budynki mieszkalne, czy zakłady przemysłowe.   

Równolegle do budowy nowych sieci wodociągowych przedsiębiorstwo sukcesywnie modernizuje także już istniejące rurociągi w poszczególnych dzielnicach, dostosowując ich średnicę do obecnych przepływów i poborów. 

sieć wodociągowa magistralna31,5 km
sieć wodociągowa400,2 km
przyłącza wodociągowe388 km
ujęcia wody pitnej głębinowej4 szt.
ujęcie wody powierzchniowej1 szt.
hydrofornie 10 szt.
Pompownie wody2 szt.

Zaopatrzenie w wodę na terenie Jaworzna