Określenie warunków remontu przyłącza wodociągowego