Dotacja dla mieszkańców Jaworzna

Z tytułu realizacji projektu Prezydent Miasta uruchomił specjalną dotację dla mieszkańców Jaworzna. Dzięki niej, każdy mieszkaniec, który zdecyduje podłączyć swoje gospodarstwo domowe do sieci kanalizacyjnej może uzyskać dotację w wysokości 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 000 złotych. Wspomnianą dotację można przeznaczyć m.in.: na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą, a także na odbiór inwestycji. Warto podkreślić, że starając się o dotację z Urzędu Miejskiego, wszelkie prace budowlane powinny zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu stosownej umowy.