Taryfa oraz Cennik Usług Dodatkowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszona i zatwierdzona została taryfa dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.. Taryfa obowiązuję od 25 lipca 2019 r przez okres 3 lata.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Taryfa:

Usługi dodatkowe:

Opłaty za odprowadzanie ścieków przemysłowych:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Jaworzno

Stwierdzenie nieważności w części rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.451.2022