WODOCIĄGI

WODOCIĄGI

Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Jaworznie zostało powołane z dniem 1 stycznia 1966 roku. Powstało w wyniku przekształcania z Zakładu Wod-Kan przy MPGK Jaworzno. W tym czasie siedzibą przedsiębiorstwa były obiekty dawnej kopalni „GALMANY” przy ul. Galmany w Jaworznie. Na swój początkowy majątek przedsiębiorstwo przyjęło istniejące ujęcia wody pitnej oraz wybudowaną i użytkowaną przez zakłady pracy sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do 1993 roku przedsiębiorstwo ulegało różnym przekształceniom i transformacjom, by przyjąć obecny stan. Działając w imieniu Zarządu Miasta Jaworzna, Andrzej Węglarz jako Prezydent oraz Michalina Rusin jako Wiceprezydent w dniu 11 listopada 1992 roku podpisali Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Jaworzno. Z dniem 17 stycznia 2018 roku zmianie uległa nazwa Spółki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Firma od lat inwestuje oraz modernizuje infrastrukturę wodociągową w Jaworznie. Od 2010 roku, prowadzi jedną z największych inwestycji — wartą blisko 300 mln zł „Modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Inwestycja doczekała się, aż sześciu etapów. Znaczną część środków tej inwestycji, prawie 170 mln zł, stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie, w ośmiu osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach, Ciężkowicach, Borach, Warpiu, Byczynie i Jeleniu Łęgu powstało ponad 100 km kanalizacji dla 15 tys. mieszkańców. Oprócz kanalizacji Spółka inwestuje również w modernizację sieci wodociągowej oraz w obiektów technicznych. W 2018 roku wybudowane zostało nowoczesne ujęcie wody pitnej PIASKOWNIA, przeprowadzono modernizację Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb, Zbiorników wody Pitnej WARPIE oraz odnowiono ujęcia wód głębinowych.

Zarząd oraz jej liderzy mocno zaangażowani są w rozwój i propagowanie nowoczesnego stylu zarządzanie w sektorze wodno-kanalizacyjnym. W 2012 oraz 2013 roku firma została nagrodzona przez Związek Miast Polski nagrodą „Samorządowy Lider Zarządzania”. Natomiast w 2014 roku z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” odebrała certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wodociągi Jaworzno, jako jedna z pierwszych firm w Polsce wprowadziła radiowy odczyt wodomierzy dla wszystkich swoich odbiorców. Poprzez tematyczne eventy oraz publikacje prasowe, podejmuje starania złamania stereotypów dotyczące przedsiębiorstw wodociągowych. Inwestuje w nowatorskie rozwiązania. Jako pierwsza firma w Polsce zakupiła urządzenia do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę o nazwie „wodoerka” oraz przenośne urządzenie do ozonowania sieci wodociągowej tzw. „ozonatorkę”.