Wyniki badań wody

Woda to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych występujących na Ziemi. Dlatego też Wodociągi Jaworzno dokłada wszelkich starań, aby dostarczana mieszkańcom Jaworzna woda była najwyższej jakości. Odpowiednia jakość wody jest gwarantowana dzięki skutecznej, regularnie modernizowanej sieci wodociągowej, zainstalowanej wieloetapowej technologii uzdatniania wody na ujęciach składającej się m.in. filtracji wody na filtrach piaskowych, węglowych, ozonowania i naświetlania lampami UV. Kontrola jakości wody zaczyna się już od momentu jej ujmowania, a następnie jest kontynuowana na etapie jej przesyłu przez wszystkich obiekty i elementy sieci wodociągowej oraz bezpośrednio u odbiorców.

Wyniki Badań Wody