Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. www.wodociagi.jaworzno.pl

Wstęp deklaracji

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. w Jaworznie dokładają wszelkim możliwych starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.43-600 Jaworzno; ul. Świętego Wojciecha 34

Telefon: centrala (48 32) 318-60-00

Telefon: dyspozytor 994

Fax: (48 32) 616-42-26

e-mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl 

Data publikacji strony internetowej

23.02.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji

W Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych wzałączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, żestrona internetowa www.wodociagi.jaworzno.pl spełnia wymagania w 86%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=972ee7a7-84ab-438a-93d5-845aa36e36ff

Strona internetowa www.wodociagi.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Jednocześnie Wodociągi Jaworzno dokładają wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

 • Zespół redakcyjny serwisu:

Jacek Pacho 

Koordynator Zespołu ds. obsługi informatycznej

tel. 32 318 60 19

email: jacek.pacho@wodociagi.jaworzno.pl

Sławomir Grucel 

Starszy Specjalista ds. PR

tel. 32 318 60 64

email: slawomir.grucel@wodociagi.jaworzno.pl 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. – budynek główny, ul. św. Wojciecha 34:
 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. św. Wojciecha,
 • do wejścia prowadzi wyprofilowany i łagodny wjazd umożliwiający dostanie się do budynku osobom na wózkach,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na dole budynku w pomieszczeniu kancelarii oraz na pozostałych stanowiskach biurowych zlokalizowanym również na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem głównym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 1. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków ul. Dąb 105
 • obiekt oraz jego architektura nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z jego technicznego przeznaczenia związanego m.in. z usuwaniem nieczystości stałych ze ścieków oraz ich biologicznym oczyszczaniem,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • toaleta znajduje się na parterze budynku.
 1. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. – Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Galmany
 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Galmany,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na zewnątrz budynku po wcześniejszym wezwaniu pracownika (specjalnie oznaczony dzwonek dla osób niepełnosprawnych);
 • toaleta znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem głównym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.