13-07-2016 ul Kruka

13-07-2016 ul Kruka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w

dniu 13.07.2016 r.od godziny 13.00 do godziny 20:00,

mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicach :

Kruka

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.