14-07-2016 ul.Lipinka + Koniówki

14-07-2016 ul.Lipinka + Koniówki

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 14.07.2016 r., od godziny 9.00 do

godziny 12:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicach : Lipinka , Koniówki

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.