14-12-2016 Jeleń ul.Dolna

14-12-2016 Jeleń ul.Dolna

W związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w dniu 14.12.2016 , od godziny 16:00 do godziny 18:00
wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy

Dolna

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.