14-12-2016 Jeleń ul.Dolna

14-12-2016 Jeleń ul.Dolna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 14.12.2016 r., od godziny 16:00 do godziny21:00

, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy:

Dolna

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.