15-12-2016 Różana + Sportowa

15-12-2016 Różana + Sportowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 15.12.2016 r., od godziny 9:00 do godziny 15:00

, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy:

Sportowa  nr 13 , Sportowa  nr 14-20  , Różana – cała

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.