22 marca 2010 r. – Światowy Dzień Wody

22 marca 2010 r. – Światowy Dzień Wody

22 marca 2010 r. obchodzimy Światowy Dzień Wody.  Ten corocznie obchodzony Dzień Wody ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Hasło przewodnie tegorocznego dnia: „Czysta woda dla zdrowego świata” ma uświadomić Polakom, że jakość wody ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie ludzkości, a także na równowagę ekosystemów. Ochrona jakości wody jest zbiorową odpowiedzialnością za wspólne korzyści.
Podczas Światowego Dnia Wody należy pamiętać, że czysta woda jest życiem, a nasze życie zależy od tego jak dbamy o jakość wody. Czysta woda jest niezbędnym elementem rozwoju, dlatego inwestowanie w nią daje wymierne rezultaty, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale też społecznej.
Woda to życiodajna substancja – bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Znaczenie wody w środowisku jest ogromne: zapewnia warunki życia na Ziemi, bierze udział w krążeniu i metabolizmie, reguluje stosunki cieplne, decyduje o klimacie na ziemi, jest czynnikiem krajobrazotwórczym i źródłem energii, spełnia  także funkcje komunikacyjne i przemysłowe.

Niezwykłe właściwości wody

  • woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona,
  • głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim wody płynące oraz wody podziemne, zalegające w płytkich warstwach geologicznych.
  • Zaledwie 1% wody na świecie nadaje się do picia i nie jest uwięziony w lodzie
  • woda to związek chemiczny dwóch gazów: tlenu znajdującego się w powietrzu i wodoru, najlżejszego z występujących w przyrodzie pierwiastków,
  • woda wiąże się ze wszystkimi pierwiastkami w związki chemiczne i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z innymi substancjami.
  • Znaczna część stałych związków chemicznych rozpuszcza się w wodzie. Po rozpuszczeniu mogą być one przenoszone, a następnie strącane w nie zmienionych chemicznie postaciach dzięki neutralnemu charakterowi wody deszczowej,
  • Para wodna, a więc woda w stanie gazowym jest lżejsza od powietrza, dlatego powstają chmury.
  • Temperatura topnienia i parowania wody, to temperatury występujące powszechnie na Ziemi.
  • Posługujemy się skalą temperatur Celsjusza, która odnosi się do punktu zamarzania wody „O” stopni i parowania „100″ stopni. Występuje w trzech stopniach skupienia; ciekłej, stałej (lód) i lotnej (para wodna).