22 marca – Światowy Dzień Wody

22 marca – Światowy Dzień Wody

Tegoroczny Światowy Dzień Wody 2023 przebiega po hasłem „PRZYSPIESZENIE ZMIAN” Chodzi o zmiany, których celem jest rozwiązanie kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty! Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie i zarządzacie wodą w swoim życiu. Rób co możesz: od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym, po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie.

Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest co roku w dniu 22 marca. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do czystej wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Regularne dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwa żywności.

Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4 Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsekwencją zmian klimatycznych będą również częstsze susze, powodzie, brak dostępu do wody pitnej dla coraz większej ilości ludzi.

***

Ponad 50% wody dostarczanej mieszkańcom miasta Jaworzna pochodzi z ujęć głębinowych. W ciągu roku, na potrzeby mieszkańców, przemysłu, usług oraz na potrzeby produkcyjne, do sieci wodociągowej wtłaczanych jest ponad 5 mln m3 wody. 90% produkowanej wody, pochodzi ze źródeł własnych. Na terenie miasta działa 5 ujęć wody pitnej – 4 ujęcia głębinowe i 1 ujęcie powierzchniowe. Jaworznicka woda cechuje się dobrą jakością oraz dużą zawartością składników mineralnych, w tym wapnia i fosforu. Stąd czasem, po podgrzaniu może pojawiać się biały nalot. Czyli wytrącające się w skutek podgrzewania związki wapnia. Jaworznicka woda spełnia wszelkie normy i wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrola produkowanej i uzdatnianej wody prowadzona jest na każdym etapie. Kontroli poddawane są próbki wody surowej, uzdatnionej na ujęciach oraz próbki wody pobrane bezpośrednio u odbiorców. Rocznie laboratorium spółki pobiera ponad 3 tysięcy próbek wody, dla których wykonuje się przeszło 30 tysięcy oznaczeń i analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.