22 marca – Światowy Dzień Wody

22 marca – Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Hasłem tegorocznego dnia jest „Bezpieczeństwo Wody i Żywności” (Water and Food Security). Światowy Dzień Wody został ustanowiony 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą obchodów jest uświadomienie członkom ONZ wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Celem obchodów jest ciągłe informowanie społeczeństw, że woda jest niezbędna do życia dla każdej jednostki na ziemi. Zapotrzebowanie na wodę na całym świecie ciągle wzrasta. Co prawda woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi, ale tylko 2,5% jej zasobów to woda słodka – a tylko 1% słodkiej wody jest dostępny dla człowieka. Szacuje się, że na świecie 1,1 miliarda ludzi nie ma na co dzień dostępu do wody pitnej. Zasoby wód powierzchniowych Polski szacuje się na około 187 mld m3, co plasuje nasz kraj na 22 miejscu w Europie pod tym względem. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych szacowane są na 4 600 m3 / rok na jednego mieszkańca – 3 razy więcej niż w Polsce. Obchody Światowego Dnia Wody pod patronatem Prezydenta Miasta odbywają się również w Jaworznie. Dla najmłodszych zorganizowany został konkurs plastyczny poświęcony oczyszczaniu wody, a 24 marca odbędzie się IV Dzień Otwarty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.