26 marca Dzień Otwarty MPWiK

26 marca Dzień Otwarty MPWiK

Już po raz trzeci jaworznickie przedsiębiorstwo wodociągowe otworzyło swe bramy przed mieszkańcami miasta. Z okazji Światowego Dnia Wody 26 marca zorganizowało Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy mogli zapoznać się z technikami produkcji, dystrybucji i oczyszczania wody w naszym mieście.

Tak jak w latach ubiegłych dzień otwarty miał charakter wycieczki. Punktualnie po godzinie 9:00 ponad 60 osobowa grupa uczestników wyruszyła na zaplanowane obiekty. Program zakładał wizytę na działającym od ponad 90 lat ujęciu wody pitnej Dobra, nowoczesnej przepompowni ścieków na ulicy Batorego, bazie sprzętowej, oczyszczalni i w laboratorium.

Pierwszym punktem było zlokalizowane w północno – wschodniej części Jaworzna ujęcie Dobra, składające się z dwóch studni głębinowych D1 i D2. Woda z tego ujęcia pochodzi z utworów węglanowych triasu i charakteryzuje się wysokimi walorami smakowymi. Kolejnym punktem była działającą od 2009 roku przepompownia ścieków na ulicy Batorego. Jest to zrealizowany już kontrakt w ramach projektu „ Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I” o wartości 10 mln zł. Bezobsługowa i zautomatyzowana przepompownia pozwala transportować ścieki sanitarne m.in. z dzielnicy Szczakowa do oczyszczalni Jeleń Dąb. Jest ważnym elementem dla obecnie planowanej rozbudowy kanalizacji w dzielnicach Długoszyn, Ciężkowice, Pieczyska, Góra Piasku.

Następnie dla zwiedzających udostępniona została baza przedsiębiorstwa, gdzie pokazane zostały urządzenia używane na co dzień przez pracowników, m. in: zgrzewarka do rur PCV, pojazd pogotowia wod-kan, mini koparka oraz urządzenie do pakowania wody „wodoerka”. Zwiedzający odwiedzili także pomieszczenie dyspozytora Spółki, gdzie pod numerem 994 dwadzieścia cztery godziny na dobę przyjmowane są zgłoszenia o awariach. Etapem końcowym wycieczki był obiekt oczyszczalni ścieków oraz laboratorium, które stale monitoruje jakość wody w całym mieście.

Było to już trzecie spotkanie zorganizowane przez pracowników firmy. W ten sposób pragnęli oni zapoznać mieszkańców ze swoją pracą, ale także przybliżyć tematykę wody, bowiem tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony był pod hasłem „Woda dla miast. Odpowiedź na miejskie wyzwania”.