300 tysięcy na nową sieć wodociągową

300 tysięcy na nową sieć wodociągową

Ponad 300 tysięcy złoty MPWiK zamierza przeznaczyć na wymianę sieci wodociągowej, która podczas tegorocznej zimy uległa zamrożeniu. Remont obejmować ma rurociągi uliczne oraz prywatne przyłącza. Wymianie poddane zostaną rurociągi znajdujące się m.in. na ulicy Pracy, Żeromskiego Stokrotki, Zabłocie, Zdrowia. Łącznie 950 metrów sieci ulicznej oraz 650 m przyłączy. Roboty ziemne zakończone zostały już na ulicy Pracy i Zdrowia. W pięćdziesięciu procentach zrealizowane jest także zadania na ulicy Zabłocie w Ciężkowicach. Do zaprojektowania i wykonania pozostały jedynie instalacje w ulicy Żeromskiego i Stokrotki. Te prace mają zakończyć się w listopadzie br.