Żabia

Żabia

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 23.01.2012 od godziny 9:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Żabiej.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.