Akcja zima

Akcja Zima, czyli zimowe utrzymanie miasta realizowane jest w okresie od 1 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Dla Mieszkańców został uruchomiony numer telefonu dyspozytorskiego oraz adres mailowy, pod którymi można kierować telefoniczne bądź mailowe zgłoszenia z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Za nadzór nad wykonaniem usługi w ramach Akcji ZIMA odpowiada Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Tel: 32 615-72-26 

e-mail: oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl