al. Piłsudskiego

al. Piłsudskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przełączeniowych w dniu:

11.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 68 oraz 70.
12.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 211 i 213.
15.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 209 i 215.

W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy