al. Piłsudskiego

al. Piłsudskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowych w dniu:

05.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 52,

08.12.2014r., od godziny 08:00 do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 58,

09.12.2014r., od godziny 08:00 do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 62.

W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.